Pogoji za vpis v višje letnike - Fakulteta za naravoslovje

Fizika in astrofizika, dodiplomski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 52 ECTS in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij I.

Pogoj za vpis v 3. letnik so opravljene vse obveznosti iz 1. letnika, zbranih najmanj 52 ECTS iz 2. letnika in opravljene vse obveznosti pri predmetu Fizikalni laboratorij II. Med opravljenimi predmeti morajo biti predmet Osnove kvantne mehanike.

Študent se lahko ponovno vpiše prvi letnik, če zbere vsaj 30 ECTS točk iz tega letnika. Ponovno se lahko vpiše v drugi letnik, če zbere vsaj 30 točk tega letnika. Študent lahko tekom študija samo enkrat ponavlja letnik. Študent, ki mu preneha status študenta, obdrži pravico opravljati preostale študijske obveznosti zadnjega vpisanega letnika še dve leti po izteku statusa.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega seminarja, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Fizika in astrofizika, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 30 ECTS iz tega letnika.

Znanost o materialih, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 48 ECTS iz prvega letnika.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če zbere 18 ECTS iz tega letnika.