Pogoji za vpis v višje letnike - Fakulteta za znanosti o okolju

Okolje, dodiplomski študijski program

Za vpis v 2. letnik mora imeti študent opravljene izpite 1. letnika v skupni vrednosti vsaj 48 ECTS.

Za vpis v 3. letnik mora imeti študent opravljene izpite iz vseh predmetov 1. letnika in opravljene izpite 2. letnika v skupni vrednosti vsaj 48 ECTS.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela, kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. ali 2. letnik, če opravi vsaj tri izpite iz predmetnika tega letnika.

Okolje, magistrski študijski program

Pogoj za vpis v 2. letnik je zbranih najmanj 45 ECTS iz prvega letnika, od tega vse obvezne predmete.

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor magistrske dela, kar skupaj pomeni najmanj 120 ECTS (v vsakem letniku po 60 ECTS).

Študent se lahko ponovno vpiše v 1. letnik, če opravi vsaj tri izpite iz predmetnika tega letnika.