Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011

Rok Žaucer in Franc Marušič (ur.)
ISBN: 978-961-6311-73-1

Zbornik prinaša recenzirane članke, ki so nastali na podlagi predstavitev na simpoziju /Škrabčevi dnevi 7/. Simpozij sta v soorganizaciji priredila Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, odvil se je 15.-16. aprila 2011 na Univerzi v Novi Gorici.
V prenovljeni zasnovi simpozij Škrabčevi dnevi zapolnjujejo vrzel, ki se je v Sloveniji kazala kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni bilo srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce, tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov pa je ravno jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd. Da smo s prenovljenimi Škrabčevimi dnevi k izpolnjevanju tega poslanstva pristopili uspešno, najlepše izkazujeta seznam predavanj na konferenci in člankov v zborniku – avtorji vključujejo jezikoslovce z vseh štirih slovenskih univerz, posvečajo pa se različnim jezikoslovnim področjem (strukturno jezikoslovje, analiza diskurza, leksikografija …) na podlagi različnih jezikov (slovenščina, furlanščina, istroromunščina, makedonščina …) in v različnih teoretskih okvirih (tvorbeno-pretvorbena slovnica, strukturalizem …). Hkrati je srečanje pritegnilo tudi raziskovalce iz tujine, ki se ukvarjajo s slovenščino in jim je zaradi koncentracije strokovnjakov za slovenščino naš simpozij nudil najboljši možen dostop do pomembnih povratnih informacij. Tovrstna širina v naboru avtorjev, teoretskih okvirov, obravnavanih področij in jezikov posledično bogati tudi konferenčni zbornik.

Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011