Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902

Katja Mihurko Poniž
ISBN: 978-961-6311-56-4
Cena: 19,00 €
Želim naročiti

Monografja je zastavljena kot raziskava o konstruiranju ženskosti v javnem diskurzu na Slovenskem v obdobju med leti 1848-1902. Avtorica na komparativen način pokaže, kakšne so bile posebnosti slovenskih razprav o ženskosti glede na tone, ki so prevladovali v drugih deželah habsburške monarhije. Skozi kritično branje prispevkov v časopisih in revijah analizira značilnosti in posebnosti razprav o vlogi Slovenk v narodnem gibanju, o materinstvu, zakonu, vzgoji deklet, ženskem izobraževanju, o prostituciji, ženski seksualnosti in o podobah bralk. Ob tem ugotavlja, da so zapisi o ženskah dejansko pripovedi o konstruiranju ženskosti, ki se je na Slovenskem vzpostavila kot problem šele, ko so o njej začeli razpravljati.

Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902