Vprašanje realizma

Aleš Vaupotič
ISBN: 978-961-7025-04-0
ISBN: 978-961-7025-04-0
Cena: 30,00 €
Želim naročiti

Znanstvena monografija »Vprašanje realizma« odgovarja, kako razumeti današnjo resničnost, ki je prepredena z novimi informacijskimi tehnologijami, kako se ustvarjalno odzvati na pojave in na situacije sobivanja, pa tudi kaj se dogaja z umetnostjo in književnostjo – ne nazadnje vso človeško in onkrajčloveško komunikacijo – v novih medijih; kako se je globalizacija od 19. stoletja kazala v spremembah v umetnosti … Avtorjevo interdisciplinarno delovanje na več področjih kot novomedijski umetnik, raziskovalec ter literarno-umetnostni zgodovinar in teoretik je ozadje edinstvene zasnove raziskave, ki se najprej razgleda po področju literarnega realizma, nato vzpostavi teoretski model za razmislek o digitalizirani stvarnosti današnjega časa, v tretjem delu pa se vrne k umetnostnemu realizmu od 19. stoletja naprej, vse do začetka 21. in najnovejših del digitalne poezije, sodobne umetnosti in literature. Knjiga pregledno predstavi teorijo literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter, kot rezultat raziskovalnega in tudi umetniško kreativnega procesa, realistično teorijo znakov in človeških navad, ki prek semiotike Charlesa S. Peircea ponuja pogled na svet onkraj delitev na umetniške, humanistične in eksaktnoznanstvene poglede.
Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je literarni komparativist in novomedijski umetnik. Zasnoval je magistrski študijski program digitalne humanistike na Univerzi v Novi Gorici, ki sistematično uvaja interdisciplinarnost in novomedijsko komunikacijo ter obdelavo podatkov v humanistiko.

Vprašanje realizma