Zgodovina Alumni kluba

Alumni klub Univerze v Novi Gorici je bil kot društvo (prvotno Alumni klub Politehnika Nova Gorica) ustanovljen 11. junija 2004.

Ustanovni člani so bili:

 • Gregor Drago Zupančič (predsednik),
 • Drago Valh,
 • Jožef Mrakič,
 • Jasmina Logar,
 • Ivan Humar,
 • Helena Vodopivec,
 • Branko Šutila in
 • Drago Papler.

Društvo si je zadalo naslednje cilje delovanja:

 • ohranjanje povezanosti in komunikacije med pripadniki vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih diplomantov Univerze v Novi Gorici,
 • druženje članov, prenos znanj in izkušenj med njimi,
 • podpora članom pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu,
 • spodbujanje povezovanja med člani kluba in diplomanti podobnih smeri na drugih univerzah, katerega cilj je iskanje novih poslovno-znanstvenih povezav,
 • pretok znanja, ljudi in kapitala, ter širjenje sodelovanja med Univerzo v Novi Gorici in ostalimi podobnimi institucijami,
 • promoviranje dosežkov članov kluba in Univerze v Novi Gorici v javnosti,
 • širjenje vedenja o Univerzi v Novi Gorici in promocija njene dejavnosti,
 • aktivna vloga pri pozitivnem razvoju družbe,
 • negovanje pripadnosti Univerzi v Novi Gorici,
 • iskanje donatorjev za financiranje dejavnosti Fundacije Univerze v Novi Gorici.