NM Sodobne umetniške prakse 3

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja