O akademiji

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična akademija, ki podpira razvoj študentk in študentov, nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje.

Študentke_e cenimo kot samostojne in kreativne osebnosti, ki se razvijajo v skupini in skupnosti. Z inovativnimi pristopi v pedagoških, raziskovalnih in tudi produkcijskih procesih spodbujamo samostojno kreativno in akademsko delo študentk_ov, ki jih vodi skupina strokovnih sodelavk_cev. Mentorice_je in gostj_e izbiramo skrbno, odločata tako njihova odličnost v sodobni praksi kot tudi akademska prepoznavnost. To zagotavlja visoko kakovost in aktualnost znanj in veščin, ki jih posredujemo študentom. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentki_u že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Na Akademiji umetnosti UNG izvajamo dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse, v študijskem letu 2012/13 smo začeli z drugostopenjsko nadgradnjo – magistrskim programom Medijske umetnosti in prakse. V sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentk_ov in mentoric_jev. V sklopu rednih študijskih izmenjav ali pa krajših projektov se študentke_je gibljejo med partnerskimi univerzami v Gorici, Lizboni, Oslu, Reki, Budimpešti, Gradcu, Manchestru, Vilniusu ali Turkuju. Ravno tako je akademija študentke_e in mentorice_je teh univerz gostila v Gorici, kjer so skupaj z domačimi študenkami_ti udejanjili več projektov in filmov, povezanih z lokalno tematiko, ki smo jih tudi javno predstavili. Akademija je vpisana v razvid visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji.

KRATKA ZGODOVINA AKADEMIJE: Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Gre torej za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.

Več o našem delu, delu naših študentk, študentov: http://au.ung.si

Vodstvo akademije

Dekan

prof. Boštjan Potokar
+386 5 3315 222
bostjan.potokar@ung.si

Direktorica programa

prof. Rene Rusjan
+386 5 3315 280
rene.rusjan@ung.si

Tajništvo

Monika Furlan
+386 5 3315 223
info.au@ung.si

Strokovni sodelavci

Maja Stegovec (produkcija in koordinacija) +386 5 3315 281 • maja.stegovec@ung.si
Rok Govednik (produkcija in distribucija) +386 5 3315 231 • rok.govednik@ung.si
Urša Bonelli Potokar (studijska tehnika) +386 5 3315 215 • ursa.bonelli@ung.si

Senat

pridr. prof. Janez Burger mag. režije
prof. Rastko Ćirić
prof. Rajko Grlić
prof. Rene Rusjan
izr. prof. Kolja Saksida
izr. prof. Tina Smrekar
prof. Boštjan Potokar (dekan)
Tamara Taskova (predstavnica študentov)

Filip Kosmač (predstavnik študentov)

Svet

Boris Peric
Boštjan Potokar
Rene Rusjan
Jožko Rutar
Kolja Saksida
Tina Smrekar
Jure Vizjak
Valerija Zabret
Mateja Zorn

Študijska komisija

prof. Rene Rusjan (predsednica)
izr. prof. Tina Smrekar (članica)
prof. Boštjan Potokar (član)

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2022/2023