NM Animacija 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Cilji in kompetence

V okviru ciljev nosilnega modula ANIMACIJA študent postopoma predela vse ključne teme, orodja in metodologije, pomembne za avtonomno produkcijsko delo na specifičnem področju animacije v okviru programa Medijskih umetnosti in praks.

-Prvi semester
-pridobitev naprednih delovnih izkušenj v animaciji s praktičnim delom,
-spoznavanje napredne terminologije in postopkov v animaciji (ekstremi, faze, vmesne faze, tempiranje, pričakovanje, interakcija, oblikovanje, vizualna stilizacija, izražanje materialov),
-celovito spoznavanje digitalnega pristopa h klasičnim animacijskim tehnikam,
-delo na konkretnih osnovnih animacijskih nalogah.

-Drugi semester
-učenje vseh stopenj profesionalnega predprodukcijskega delovnega procesa pri animiranem filmu,
-oblikovanje konceptov animiranega filma kakovosti, kakršna ustreza kontekstom festivalov, drugih javnih predvajanj in distribucije animiranih filmov,
-razvoj in oblikovanje individualnega avtorskega/umetniškega izraza na področju animiranega filma in pridobitev konkretnih izkušenj pri ustvarjanju filma ter reflektiranje sprejemanja filma v javnosti in povratnih informacij,
-obogatitev delovnih izkušenj s programsko in strojno opremo, povezano s produkcijo animiranih filmov.

-Tretji semester
-obvladovanje vseh stopenj profesionalnega produkcijskega delovnega procesa pri animiranem filmu,
-delo na končni verziji kratkega animiranega filma, ki kakovostno ustreza kontekstom festivalov, drugih javnih predvajanj in distribucije animiranih filmov,
-nadaljnji razvoj in oblikovanje individualnega avtorskega/umetniškega izraza na področju animiranega filma in pridobitev konkretnih izkušenj pri ustvarjanju filma ter reflektiranje sprejemanja filma v javnosti in povratnih informacij,
-nadaljnja obogatitev delovnih izkušenj s programsko in strojno opremo, povezano s produkcijo animiranih filmov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno znanje na področju animacije in animiranega filma ter izražen interes na specifičnem interesnem področju, izkazan z likovnimi veščinami; izrazita sposobnost vizualnega in verbalnega pripovedovanja; računalniška pismenost, dokazana sposobnost dela z osnovnimi orodji za snemanje in montažo.

Vsebina

Nosilni modul ANIMACIJA vključuje širok razpon tehničnih, konceptualnih in estetskih animacijskih praks. Sestavljen je iz treh po semester dolgih predmetov oziroma izvedbenih stopenj, ki so strukturirane okrog treh ravni rezultatov (znanje in razumevanje, veščine), opredeljenih kot »raziskovanje »opredeljevanje« in »osredotočenje«, skozi katere študentje postopoma pridobijo kompetence za neodvisno produkcijo animiranih filmov na njihovem specifičnem področju.
Ta učni načrt, vključno s cilji in študijskimi rezultati, predstavlja vertikalno strukturo vseh treh semestrov, ki podpira študentovo individualno študijsko pot pri postopni pridobitvi polnih kompetenc na nosilnem modulu ANIMACIJA v programu Medijske umetnosti in prakse. Po »RAZISKOVANJU« različnih možnosti na tem področju študent »OPREDELI« svoje interesno polje in se na koncu »OSREDOTOČI« na lasten projekt.

Prvi semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Raziskovanje«:
-spoznavanje terminologije in postopkov v animaciji (ekstremi, faziranje, izdelava vmesnih faz, tempiranje, pričakovanje, interakcija, dizajn, vizualna stilizacija, izraz materialov),

-raziskovanje različnih animacijskih tehnik: klasična risana animacija, tehnike stop motion animacije (lutkovna animacija, kolažna animacija, plastelinska animacija, piksalizacija), računalniška animacija,itd.

-raziskovanje različnih vizualnih jezikov in sredstev izražanja: risanje, kiparstvo, fotografija, računalniško modeliranje, grafika, itd.
-učenje, razvoj in uporaba osnovnih elementov animacije: scenarij in zgodboris, zasnova vizualnega koncepta, montaža, izdelava zvočne podlage,
-raziskovanje vlog v projektih v modulu Studio.

Drugi semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Opredeljevanje«:

 • študent opredeli svoj projekt in izbrana sredstva izražanja, tehnike, orodja, individualni vizualni jezik,
 • razvoj projekta in njegovih faz, časovnice in produkcijskega načrta (priprava na tretji semester),
 • opredelitev študentove vloge v projektih v modulu Studio,
 • elementi animacije: scenarij in zgodboris, zasnova vizualnega koncepta, animacija, montaža, izdelava glasbene podlage, izgradnja razmerja med zgodbo in vizualno izkušnjo.

Tretji semester, nosilni modul ANIMACIJA – »Osredotočenje«:
-dokončanje in predprodukcija pojekta animiranega filma posamičnega avtorja,
-iskanje dodatnih virov, še posebej produkcijskih zmogljivosti,
-iskanje morebitnih koproducentov v lokalni skupnosti ,-končni zgodboris, izdelava likov, izdelava prostorov, predanimacija, začetek animacije, postprodukcijski načrt, glasbena podlaga, efekti, itd.

Po tretjem semestru študent izvede oziroma zaključi magistrski projekt v okviru modula Magistrska naloga v četrtem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Raziskovanje
(Študent bo)
-neodvisno ustvarjal kratka animirana dela,
-neodvisno uporabljal terminologijo, orodja in postopke ter sodeloval v skupinskem delu,
-ocenjeval in kritično analiziral splošne estetske in umetniške dosežke v animaciji in na sorodnih področjih.

Opredeljevanje
(Študent bo)
-pridobil praktične izkušnje in teoretično znanje, povezano s celotno predprodukcijsko stopnjo ustvarjanja animiranega filma,
-artikuliral svoj avtorski projekt v smislu celotnega načrta ter ustrezno pripravil vse elemente za stopnjo produkcije.

Osredotočenje
(Študent bo)
- svoj umetniški projekt pripeljal do končne stopnje in zagotovil njegovo uspešno izvedbo,
-obvladal vse stopnje in elementa produkcije enimiranega filma,
- pridobil znanje in veščine, ki mu bodo omogočile neodvisno ustvarjanje animiranih filmov v skladu z vsemi profesionalnimi standardi na njihovem specifičnem področju (na področju animacije).

Temeljna literatura in viri

 • Pilling, Jayne: A Reader in Animation Studies, John Libbey & Company Ltd 1997. Katalog E-gradivo
 • Williams, Richard: The Animators Survival Kit, Faber and Faber Ltd 2001.Katalog E-gradivo
 • Muybridge, Eadweard: Animals in Motion, Dover Publications Inc, 1957. Katalog E-gradivo
 • Muybridge, Eadweard: The Human Figure in Motion, Dover Publications Inc, 1955. Katalog E-gradivo
 • Gasek, Tom: Frame-by-Frame Stop Motion, Focal Press, 2011. Katalog E-gradivo
 • Wright, Jean Ann: Animation Writing and Development, Focal Press 2005. Katalog E-gradivo
 • Shaw, Susannah: Stop Motion: Craft Skills for Model Animation, Focal Press 2008. Katalog E-gradivo
 • OBE, John Halas, Whitaker Harold: Timing for Animation, Second Edition, Focal Press, 2009. Katalog E-gradivo
 • Winder, Catherine, Dowlatabadi Zahra: Producing Animation, Butterworth Heinemann, 2001. Katalog E-gradivo
 • Sullivan Karen, Schumer, Gary: Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories, Focal Press, 2008. Katalog E-gradivo
 • Laybourne, Kit: The Animation Book, Crown Publications, 1998. Katalog E-gradivo
 • Katz, Steven D.: Film Directing: Shot by Shot - 25th Anniversary Edition: Visualizing from Concept to Screen, Michael Wiese; 2019. Katalog E-gradivo
 • Ansen Dibell: Plot (Writer's Workshop), CONSTABLE AND ROBINSON, 1990 E-gradivo
 • James Monaco: How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia:Language, History, Theory, Oxford University Press, 1st 1977, 3rd edition 2000 Katalog E-gradivo
 • Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd 1994. Katalog E-gradivo
 • Bendazzi, Giannalberto: Animation: A World History. Vol. I-III. Routledge, 2017. Katalog E-gradivo2
 • Sandy Flitterman-Lewis, Robt Stam: New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, post-structuralism and beyond, Routledge, 1992 E-gradivo
 • Peguet Julia, SKRIVNOSTI ANIMATORJA, Pipinova knjiga 2021. Katalog

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - redne naloge v skladu z učnim načrtom - končna dokumentacija s predstavitvijo - ustni izpit Struktura ocene: 50% redne naloge 20% končna dokumentacija 30% končna predstavitev oziroma ustni izpit

Reference nosilca

KOLJA SAKSIDA (1981) je magistriral na švicarski univerzi ECAL (University of Art and Design, Lausanne). S filmom se ukvarja interdisciplinarno, predvsem pa kot režiser, producent in pedagog. Pri petnajstih letih je odigral svojo prvo filmsko vlogo v kratkem filmu Naprej, sledili so filmi Rop Stoletja, Vrvohodec,Temna stran lune in celovečerni filmi Jebiga, Slepa Pega, Rudi Omota, Instalacija ljubezni... Kot asistent režije je sodeloval pri nastajanju z oskarjem nagrajenega filma Nikogaršnja zemlja.

Njegova lutkovna animirana serija Koyaa je bila prvič predvajana na slovenski nacionalni televiziji v sezoni 2005. S številčno ekipo je realiziral kratki lutkovni animirani film Mulc – Frača. Sledili so avtorski filmi Koyaa – Lajf je čist odbit, Azulejo ali vizualna iluzija, Koyaa – Roža, Koyaa – Razigrani avtomobilček, Koyaa – Divji ležalnik, Koyaa – Leteči zvezek, Koyaa – Plešoče nogavice, Koyaa – Vztrajne nalepke in Koyaa – Zmrzljivi šal... idr. Njegovi kratki filmi so bili prikazani na več kot 250-ih mednarodnih festivalih in drugih prizoriščih. Kolja je bil povabljen kot rezidenčni umetnik na CEC Arts Link (New York), Open Workshop (Danska), Talent Campus (Berlin in Sarajevo), Nipkow program (Berlin), Prime 4 Kids's Family program (Berlin) in in CEE animation workshop (Ljubljana, Trebon, Budimpešta).

Kot producent svoje aktivnosti usmerja tudi v razvoj in realizacijo idej drugih avtorjev in poskrbi, da iz začetnega sinopsisa nastane avtorski animirani film bodisi v tehniki stop animacije bodisi v 2D tehniki. Animirane filme in serije soustvarja v sodelovanju s številnimi domačimi in tujimi umetniki, soustvarjalci, partnerji in koproducenti. V zadnjih letih je kot producent poskrbel za realizacijo animiranih filmov Slovo (r. Leon Vidmar), Liliana (r. Milanka Fabjančič). Trenutno nastaja v njegovi produkciji animirani film (Ne)zaželene reči: Včerjajšnji časopis (r. Leon Vidmar). Film bo del mednarodnega celovečernega omnibusa realiziranega v tehniki stop animacija.

Kot urednik in soavtor besedil je sodeloval pri nastanku Animirajmo! - priročnik za animirani film v vrtcih in šolah (Zavod RS za šolstvo, 2016).

Kot mentor in producent vodi delavnice animiranega filma in usposabljanja za otoke, mladino in odrasle. Kratki animirani filmi, ustvarjeni na delavnicah, prejemajo številne nagrade doma in v tujini. Kolja je izredni profesor za področje animiranega filma na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici.

Kolja je član Evropske filmske akademije EFA, podpredsednik Društva slovenskega animiranega filma DSAF, član društva avdiovizualnih producentov Slovenije (DAVP) ter ustanovitelj produkcijske hiše ZVVIKS.