NM Film 3

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - podiplomski

Temeljna literatura in viri

Obvezna literatura:

 • Pam Cook, Knjiga o filmu, (UMCO d.d. 2007) Katalog
 • Robert Mckee, Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, (UMCO d.d. 2008) Katalog Katalog
 • Jovan Jovanović, Uvod v filmsko mišljenje, (UMCO d.d. 2008) E-gradivo
 • Stojan Pelko, Podoba misli, (Študentska založba 2005)
 • Hanif Kureishi, Mavrično znamenje in drugi spisi (CZ, 2000)
 • L. Gianetti: Razumeti film, (Umco, 2009) Katalog

Priporočena literatura:

 • Rajko Grlić, How to make your Movie: An Interactive Film school E-gradivo
 • D. Bordwell, O povijesti filmskog stila, (Hrvatski filmski savez, 2005) Katalog
 • Andre Bazin, Kaj je film, (Ljubljana : Kino, 2010) Katalog
 • David A. Cook, Istoria filma, (Beograd : Clio, 2005-2007) Katalog
 • J. Dudley Andrew, Glavne filmske teorije, (Beograd : Institut za film, 1980)
 • Elliot Grove, 130 projektov za uvod v snemanje filmov (Ljubljana, Umco & Slovenska kinoteka, 2010) Katalog
 • Bojan Kavčič, Zdenko Vrdlovec, Filmski leksikon, (Ljubljana : Modrijan, 1999) Katalog
 • M. Močnik (ur.),Lekcija teme (Zbornik filmske teorije), (Državna založba Slovenije,1987) Katalog
 • Vladimir Petrić, Pregled filmskih zvrsti in žanrov, Ljubljana, (Prosvetni servis, 1971)