Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 23. 3. 2023, bo na Akademiji umetnosti, v predavalnici P1, v pritličju, potekal javni zagovor diplomskega dela:


Kandidatka: Katarina Brglez

Naslov teme praktičnega dela: Pustite mi dihati

Mentorica: Milanka Fabjančič

Naslov teme teoretičnega dela: Kako se duševne motnje prikazujejo v animacijah studie Disney in Pixar

Mentor: Igor Prassel

Člani komisije na zagovoru: doc. dr. Kristina Pranjić (predsednica), Milanka Fabjančič (članica, mentorica), Igor Prassel (član, mentor), izr. prof. Kolja Saksida (član).


Pričetek zagovora: 11:00


On Thursday 23rd March 2023, the public defence of BsC thesis will take place at the School of Arts UNG, classroom P1:


Candidate: Katarina Brglez

BsC thesis title - practical part: Let me breathe

Supervisor: Milanka Fabjančič

BsC thesis title - theoretical part: How are mental disorders portrayed in animations of Disney and Pixar studios

Supervisor: Igor Prassel

Committee: Assist. Prof. PhD. Kristina Pranjić, Milanka Fabjančič, Igor Prassel, Asoc. Prof. Kolja Saksida.


Time: 11:00