Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 25. 4. 2024, bo na Akademiji umetnosti, v predavalnici P1, potekal javni zagovor magistrskega dela:


Kandidatka: Sandra Jovanovska

Naslov teme praktičnega dela: Soma

Mentor: izr. prof. Kolja Saksida

Naslov teme pisnega dela: Borderless aesthetics - The New Ugly

Mentor: Miha Colner

Člani komisije na zagovoru: doc. Polona Dolžan (predsednica), izr. prof. Kolja Saksida (član, mentor), Miha Colner (član, mentor), doc. Timon Leder (član).


Pričetek zagovora: 12.15


On Thursday 25th April 2024, the public defence of MsC thesis will take place at the School of Arts UNG, in class P1:


Candidate: Sandra Jovanovska

BsC thesis title - practical part: Soma

Supervisor: izr. prof. Kolja Saksida

BsC thesis title - written part: Borderless aesthetics - The New Ugly

Supervisor: Miha Colner

Committee: doc. Polona Dolžan, izr. prof. Kolja Saksida, Miha Colner, doc. Timon Leder.


Time: 12.15