Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 12. 5. 2022, bo v predavalnici SP1 v drugem nadstropju Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, potekal javni zagovor diplomskega dela:


Kandidat: Luka Carlevaris

Naslov teme praktičnega dela: Barve hitrosti

Mentor: Tadej Žnidarčič

Naslov teme teoretičnega dela: Odstopanja od motošportne fotografije

Mentor: Luka Dekleva

Člani komisije na zagovoru: dr. Pranjić Kristina (predsednica), Tadej Žnidarčič (član mentor), Luka Dekleva (član, mentor), doc. Ana Sluga (članica)


Pričetek zagovora: 13.00


On Thursday 12th May 2022, the public defence of BsC thesis will take place at School of Arts of University of Nova Gorica, Lecture room SP1 (second floor):


Candidate: Luka Carlevaris

BsC thesis title - practical part : Colors of Speed

Supervisor: Tadej Žnidarčič

BsC thesis title - theoretical part: Animated Battles: Deviations from motosport photography

Supervisor: Luka Dekleva

Committee: Dr. Pranjić Kristina, Tadej Žnidarčič, Luka Dekleva, doc. Ana Sluga


Time: 13.00