Fizika površin

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Temeljna literatura in viri

• K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A.V. Zotov and M. Katayama Surface Science An introduction, Springer (2003). E-gradivo
• Hans Lüth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Film, Springer (2010).