Raziskave

Profesorji in asistenti Fakultete za naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici so aktivni raziskovalci. Prejeli so več nagrad, med njimi 6 Zoisovih in Puhovih nagrad (najvišje znanstveno priznanje v Sloveniji), 5 nagrad Primorski um ter Red za zasluge in Jabolko navdiha, ki ju je podelil predsednik Republike Slovenije. Njihovo raziskovalno delo je bilo objavljeno v vodilnih svetovnih znanstvenih revijah, vključno s prestižnimi revijami, kot so Nature, Science in Physical Review Letters. Številne raziskovalne dejavnosti potekajo v okviru mednarodnega sodelovanja.

Raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za naravoslovje se izvajajo v:

Centrih in laboratorijih Univerze v Novi Gorici v univerzitetnem središču v Ajdovščini

Laboratorijih in centrih Kemijskega Inštituta v Ljubljani

Laboratorijih in centrih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani

Področja raziskav

Raziskave so razdeljene v tri glavne skupine: astrofizika, fizika trdne snovi in znanost o materialih.

Astrofizika

Astrofizikalne raziskave zajemajo pojave na skrajnih področjih znanosti, od najmanjših velikosti (kvarkov) pa do največjih (vesolja). Zaradi tega prispevajo k razumevanju narave na najbolj temeljni ravni. V Centru za astrofiziko in kozmologijo, se preučuje procese z najvišjimi energijami, kot so kozmični žarki, ki imajo energijo več milijon-krat večjo od delcev iz pospeševalnikov. Aktivna tema v Centru je tudi iskanje temne snovi, ki predstavlja več kot 85% snovi v vesolju, a še vedno ostaja skrivnostna. Mnoge teorije napovedujejo, da temno snov sestavljajo še neodkriti osnovni delci. Zgoraj omenjene raziskave se izvajajo prek partnerstva v velikih mednarodnih znanstvenih organizacijah, kot so Pierre Auger Observatory, Cherenkov Telescope Array, Fermi-LAT in Belle2. Raziskovalci v Centru preučujejo tudi astrofizikalne tranzientne pojave, ki vključujejo izbruhe gama žarkov, plimska raztrganja in supernove. Mnoge od teh raziskovalnih dejavnosti se izvajajo v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot sta Gaia satellite in observatorij Vera C. Rubin, ki bo zagotovil do sedaj največji pregled neba, saj bo posnel 20 milijard zvezd in zaznal mnogo tranzientnih pojavov.

Fizika trdne snovi

Raziskave v fiziki trdne snovi pokrivajo karakterizacijo in preučevanje pojavov na velikostnih skalah od atomov, molekul in nanodelcev do kristalov in polikristalnih nano-strukturiranih materialov. Raziskave, ki jih izvajamo v Laboratoriju za kvantno optiko, Laboratoriju za fiziko organske snovi ter Laboratoriju za raziskave materialov, temeljijo na uporabi najsodobnejše raziskovalne opreme. Karakterizacija strukture in elementarne kompozicije na atomski velikostni skali poteka na primer s pomočjo elektronskih mikroskopov. Mikroskopi na atomsko silo nam podajo informacijo o morfoloških in električnih lastnostih površin. Svetlobni vir CITIUS s femtosekundnimi svetlobnimi pulzi omogoča opazovanje hitrih elektronskih procesov, na primer pri absorpciji svetlobe v sončnih celicah, v organski elektroniki ali v superprevodnikih. Omenjene raziskave so tudi tesno povezane z delom sinhrotrona Elettra v Trstu.

Znanost o materialih

Raziskave na področju materialov pokrivajo širok spekter eksperimentalnih in teoretičnih aktivnosti, od sinteze in študija lastnosti ter strukture različnih vrst materialov (na primer biomaterialov, ogljikovih in polimernih materialov, polprevodnikov in magnetnih materialov) do njihove uporabe (na primer v katalizatorjih in baterijah). Raziskovalno delo poteka v Laboratoriju za raziskave materialov na Univerzi v Novi Gorici,
na Odseku za sintezo materialov na institutu Jožef Stefan v Ljubljani, ter na Odsekih za anorgansko kemijo in tehnologijo, kemijo materialov, strukturo biomolekul ter na Nacionalnem centru NMR za spektroskopijo visoke ločljivosti Kemijskega inštituta. Raziskovalne aktivnosti temeljijo na uporabi najsodobnejše raziskovalne opreme, vključno z elektronskim mikroskopom z atomsko ločljivostjo (AR STEM), različnimi tekočinskimi in trdnimi NMR spektrometri in rentgenskimi difraktometri visoke ločljivosti, ter druge opreme. Glavno področje raziskav, kjer je odličnost podpornih laboratorijev in centrov mednarodno priznana, so materiali za energetsko in okoljsko uporabo.