Izbrana poglavja iz višje matematike

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Temeljna literatura in viri

Po dogovoru z nosilcem predavanj in vabljenimi predavatelji, glede teme predavateljev.