Zaključno delo

Kako do mentorja in teme?

Študenti na magistrskem programu si morajo pred koncem 1. letnika individualno izbrati mentorja in zaprositi za odobritev teme magistskega dela ali izbrati že razpisano temo, ki je objavljena na spletu.

Kako do zagovora?

Koraki do zagovora so podrobno opisani v Postopku zagovora zaključnega dela. Pripadajoči obrazci in pravila so dostopni v Študijskih pravilih Fakultete za naravoslovje.

Pri oblikovanju zaključnega dela upoštevajte vzorec (datum spremembe 27.8.2018) (LaTeX), ki ustreza vsem zahtevam knjižnice glede formata.

Kaj po zagovoru?

Po uspešnem zagovoru bo študent takoj dobil potrdilo o diplomiranju, ki nadomešča uradno diplomo. Diplomo dobi na svečani podelitvi v dvorcu Lanthieri. In še zadnje: ne pozabite oddati vaše delo v elektronski obliki (PDF) v Repozitorij UNG (navodila).

Teme magistrskih del
Search for sources of ultra-high energy cosmic rays amongst the active galactic nuclei emitting GeV-TeV γ-rays

doc. dr. Serguei Vorobiov

Photoemission study of stability and chemical reactivity of water on Mg surfaces

doc.dr. Sandra Gardonio

Parameters of water-polypeptide interaction and protein folding


doc.dr. Artem Badasyan