Znanost o površinah

Cilji in kompetence

• Uvesti študente v poznavanje površinskih sistemov in eksperimentalnih problemov pri pripravi in karakterizaciji površinskih sistemov
• Predstaviti nekaj primerov študij ter s tem razložiti pomembne aspekte znanosti o površinah in doseg takšne obravnave

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 1. Uvod v znanost o površinah: motivacija, tipični sistemi za raziskovanje in UHV okolje
 2. Osnovne informacije o površinskih sistemih, eksperimenatlna priprava površin, LEED tehnike
 3. Nanotehnološke tehnike za pripravo z nadgrajevanjem, rast nanostruktur iz parne faze
 4. Morfologija nanostruktur, mikroskopske tehnike (SEM, TEM, STM, AFM)
 5. Spektroskopske tehnike (UPS, XPS, AES, ...)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Osnovna znanja o fizikalnih lastnostih površin ter o ciljih in tipičnih problemih fizike površin.

• Osnovna znanja o sintezi površin in naositemov.
• Osnovna znanja o spektroskopskih, mikroskopskih in difrakcijskih tehnikah v znanosti o površinah.

Priprava eksperimenta za karakterizacijo površin s tehnikami, ki se uporabljajo v znanosti o površinah, osredotočeno na specifično področje študentovih raziskav.

Temeljna literatura in viri

 • A. Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press (1988) Katalog E-gradivo
 • H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010 (or previous editions) Katalog

Načini ocenjevanja

Seminar o specifičnih tehnikah ali specifičnih fizikalneh sistemih, ki vključuje pregled znanstvenih člankov / Ustni izpit (50/50)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje materialov na Univerzi v Novi Gorici

 1. LISJAK, Darja, OVTAR, Simona, KOVAČ, Janez, GREGORATTI, Luca, ALEMAN, Belen, AMATI, Matteo, FANETTI, Mattia, MAKOVEC, Darko. A surface-chemistry study of barium ferrite nanoplates with DBSa-modified surfaces. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 2014, vol. 305, str. 366-374, doi: 10.1016/j.apsusc.2014.03.092. [COBISS.SI-ID 27593511]
 2. FANETTI, Mattia, AMBROSINI, Stefano, AMATI, Matteo, GREGORATTI, Luca, ABYANEH, M. K., FRANCIOSI, A., CHIA, A. C. E., LAPIERRE, R. R., RUBINI, Silvia. Monitoring the Fermi-level position within the bandgap on a single nanowire : a tool for local investigations of doping. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2013, vol. 114, no. 15, str. 154308-1-154308-9, doi:10.1063/1.4826198. [COBISS.SI-ID 3196411]
 3. FANETTI, Mattia, et al. Structure and molecule : substrate interaction in a Co-octaethyl porphyrin monolayer on the Ag(110) surface. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2011, vol. 115, no. 23, str. 11560-11568. [COBISS.SI-ID 2254843]
 4. BALOG, Richard, FANETTI, Mattia, et al. Bandgap opening in graphene induced by patterned hydrogen adsorption. Nature materials, ISSN 1476-1122, 2010, vol. 9, no. 4, str. 315-319. [COBISS.SI-ID 2261243]
 5. FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, CEPEK, Cinzia, SANCROTTI, Massimo. Orientation of C60 molecules in the (3 sqrt3 x 3 sqrt3) R30° and (sqrt13 x sqrt13) R14° phases of C60/Ge(111) single layers. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2008, vol. 77, no. 8, str. 085420-1-085420-7. [COBISS.SI-ID 2255867]
 6. FANETTI, Mattia, GAVIOLI, Luca, SANCROTTI, Massimo. Long-range-ordered, molecular-induced nanofaceting. Advanced materials, ISSN 0935-9648, 2006, vol. 18, no. 21, str. 2863-2867. [COBISS.SI-ID 2253563]