Sodobne smeri v znanosti o okolju

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je prenos najnovejšega znanja s področja znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije. Študentje imajo možnost sodelovanja z mednarodnim panelom raziskovalcev, ki so strokovnjaki s svojega področja. Udeležba na seminarjih je izjemna priložnost za znanstveni kulturni napredek študentov, zato je aktivna udeležba na seminarjih močno priporočena.

Za izboljšanje študentovega kritičnega odnosa, je priporočljiva udeležba pri aktivnostih internega glasila, kjer podiplomski študentje berejo in razpravljajo o izbranih člankih. Aktivnosti kluba se objavlja skozi vse leto, za izdajo pa so odgovorni vodje interesnih skupin.

Posamezni študentje/študentke lahko predlagajo možne predavatelje organizacijskemu odboru podiplomskih študentov, ki jih obravnava in potrjuje.

Študent/študentka lahko predlaga predstavitev znanstvenega članka po njegovem lastnem izboru.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Seminarji z različnih področij znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije, ki jih predstavijo priznani mednarodni strokovnjaki s svojega področja
• Klub Člankov. Izbrane vsebine so lahko predstavitev seminarja ali izbranih najnovejših zanimivih člankov
• Vključevanje v lokalno znanstveno, kulturno in raziskovalno skupnost

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje/študentke pridobijo obsežno znanje s širšega področja znanosti o okolju, zelene kemije in biotehnologije. Študentje/študentke se učijo medsebojne komunikacije in kritičnih znanstvenih razprav z znanstveniki. Pričakuje se, da študentje/študentke tvorno sodelujejo na seminarjih z vprašanji ter razpravo. Klub Člankov vzpodbuja komunikacijske sposobnosti in kritično obravnavo objavljene literature.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura povezana z znanstvenimi seminarji in Klubom Člankov.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih (obvezno ¾ seminarjev). Predstavitev in zagovor načrta raziskovalne naloge - argumentacija.

Reference nosilca

Valentina Turk je pridružena profesorica ranga izredni profesor s področja mikrobiologije in mikrobne ekologije.

Njeno raziskovalno področje je mikrobna ekologija morja in so raziskave osredotočene na proučevanje vloge mikroorganizmov v biogeokemičnih procesih kroženja snovi v morju. Kot nacionalni predstavnik za programe onesnaženja morja (MEDPOL) pri UNEP/MAP programih, sodeluje pri spremljanju in razvoju programov in metod določanja stopnje onesnaženja in ekološkega stanja morja in s tem v programe varstvu okolja in ohranjanja biodiverzitete. Vseskozi je vključena v programsko skupino Morske biološke postaje Piran, Nacionalnega inštituta za biologijo in sodelujem pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih. V okviru pedagoške dejavnosti je tudi mentor mladim raziskovalcem, dodiplomskim in magistrskim študentom.

Izbrane reference:

• KOS KRAMAR, Maja, TINTA, Tinkara, LUČIĆ, Davor, MALEJ, Alenka, TURK, Valentina. Bacteria associated with moon jellyfish during bloom and post-bloom periods in the Gulf of Trieste (northern Adriatic). PloS one, ISSN 1932-6203, 2019, vol. 14, str. 1-21.
• LUNA, Gian Marco, MANINI, Elena, TURK, Valentina, TINTA, Tinkara, D'ERRICO, Giuseppe, BALDRIGHI, Elisa, BALJAK, Vanja, BUDA, Donatella, CABRINI, Marina, CAMPANELLI, Alessandra, PERINI, Laura, et al. Status of faecal pollution in ports : a basin-wide investigation in the Adriatic Sea. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2018, vol.10.
• GONÇALVES, José, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, ZAGORŠČAK, Maja, RAVNIKAR, Maja, TURK, Valentina. Surveillance of human enteric viruses in coastal waters using concentration with methacrylate monolithic supports prior to detection by RT-qPCR. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2018, vol. 128, str. 307-317,
• MCDONALD, Karlie S., TURK, Valentina,.MOZETIČ, Patricija, TINTA, Tinkara, MALFATTI, Francesca, HANNAH, David M., KRAUSE, Stefan. Integrated network models for predicting ecological thresholds: Microbial e carbon interactions in coastal marine systems. Environmental Modelling & Software, ISSN 1364-8152. [Print ed.], 2017, vol. 91, str. 156-167,
• CVETKOVIĆ, Martina, GREGO, Mateja, TURK, Valentina. The efficiency of a new hydrodynamic cavitation pilot system on Artemia salina cysts and natural population of copepods and bacteria under controlled mesocosm conditions. Marine pollution bulletin, ISSN 0025-326X, 2016, vol. 105, iss. 1, str. 341-350.
• BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, RAČKI, Nejc, GONÇALVES, José, KOVAČ, Katarina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURK, Valentina, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Enhanced detection of pathogenic enteric viruses in coastal marine environment by concentration using methacrylate monolithic chromatographic supports paired with quantitative PCR. Water research, ISSN 0043-1354, 2016, vol. 106, str. 405-414.
• CARVALHO, Raquel Negrão, ARUQWE, Augustine, AIT-AISSA, Selim, BADO-NILLES, Anne, BALZAMO, Stefania, BAUN, Anders, BELKIN, Shimshon, BLAHA, Ludek, BRION, Francois, CONTI, Daniela, FLANDER PUTRLE, Vesna, TURK, Valentina, et al. Mixtures of Chemical Pollutants at European Legislation Safety Concentrations: How Safe are They?. Toxicological sciences. an official journal of the Society of Toxicology, ISSN 1096-6080, 2014, vol. 141, issue 1, str. 218-233.
• TINTA, Tinkara, VOJVODA, Jana, MOZETIČ, Patricija, TALABER, Iva, VODOPIVEC, Martin, MALFATTI, F., TURK, Valentina. Bacterial community shift is induced by dynamic environmental parameters in a changing coastal ecosystem (northern Adriatic, NE Mediterranean Sea) - a 2 year time series study. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, [In press], str. 1-16, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.12519/abstract, doi: 10.1111/1462-2920.12519. [COBISS.SI-ID 3156559]

• SJÖSTEDT, Johanna, PONTARP, Mikael, TINTA, Tinkara, ALFREDSSON, Hanna, TURK, Valentina, LUNDBERG, Per, HAGSTRÖM, Åke, RIEMANN, Lasse. Reduced diversity and changed bacterioplankton community composition do not affect utilisation of dissolved organic matter in the Adriatic Sea. Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, 2013, vol. 71, no. 1, str. 15-24. http://www.int-res.com/prepress/a01660.html, doi: 10.3354/ame01660. [COBISS.SI-ID 2890831]
• MALFATTI, F., TURK, Valentina, TINTA, Tinkara, MOZETIČ, Patricija, MANGANELLI, M., SAMO, T.J., UGALDE, J.A., KOVAČ, Nives, STEFANELLI, M., ANTONIOLI, M., FONDA UMANI, Serena, DEL NEGRO, P., CATALETTO, B., HOZIĆ, Amela, IVOŠEVIĆ DENARDIS, Nadica, ŽUTIĆ, V., SVETLIČIĆ, Vesna, MIŠIĆ RADIĆ, Tea, RADIĆ, T., FUKS, Dragica, AZAM, Farooq. Microbial mechanisms coupling carbon and phosphorus cycles in phosphorous-limited northern Adriatic Sea. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2014, vols. 470-471, str. 1173-1183, ilustr., doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.040. [COBISS.SI-ID 2983247]

• COZZI, Stefano, FALCONI, Claus, CORNICI, Cinzia, ČERMELJ, Branko, KOVAČ, Nives, GIANI, Michele, TURK, Valentina. Recent evolution of river discharges in the Gulf of Trieste and their potential response to climate changes and anthropogenic pressure. Estuarine, coastal and shelf science, ISSN 0272-7714, 2012, vol. 115, str. 14-24, doi: 10.1016/j.ecss.2012.03.005. [COBISS.SI-ID 2531919]
• TINTA, Tinkara, KOGOVŠEK, Tjaša, MALEJ, Alenka, TURK, Valentina. Jellyfish modulate bacterial dynamic and community structure. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, e39274, št. 6, str. 1-11. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0039274, doi: 10.1371/journal.pone.0039274. [COBISS.SI-ID 2589519]
• TURK, Valentina, LUČIĆ, Davor, NJIRE, Jakica, TERZIĆ, Senka, TINTA, Tinkara, BENOVIĆ, Adam, MALEJ, Alenka. The epiplankton community in the southern Adriatic: multiple trophic levels along the south - north and inshore-offshore gradients. Acta Adriatica, ISSN 0001-5113, 2012, vol. 53, št. 2, str. 263-276. [COBISS.SI-ID 2692687]
• TURK, Valentina, HAGSTRÖM, Åke, KOVAČ, Nives, FAGANELI, Jadran. Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic. V: SAME 11 - The 11th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, August 30 - September 04 2009, Piran, Slovenia. DEL GIORGIO, Paul A. (ur.). Progress and perspectives in aquatic microbial ecology, (Aquatic microbial ecology, ISSN 0948-3055, Vol. 61, No. 3, 2010). Oldendorf/Luhe: Inter Research, 2010, vol. 61, št. 3, str. 279-289, doi: 10.3354/ame01447.
• TINTA, Tinkara, SLOT CHRISTIANSEN, Louise, KONRAD, Anke, LIBERALES, David A., TURK, Valentina, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure, CLAUSEN, Anders Renegaard. Deoxiribonucleoside kinases in two aquatic bacteria with high specificity for thymidine and deoxyadenosine. FEMS microbiology letters, ISSN 0378-1097. [Print ed.], 2012, vol. 331, issue 2, str. 120-127, doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02565.x. [COBISS.SI-ID 2545487]