Izbrana poglavja iz onesnaževanja ozračja

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja ozračja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika.

Vsebina

Vsebine smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje virov onesnaženja, kemijskih procesov, ki potekajo v ozračju in posledic onesnaževanja ozračja. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja atmosfere.

Temeljna literatura in viri

Izbrani članki s področja onesnaževanja atmosfere (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

• Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Griša Močnik je izredni profesor za področje fizike atmosfere na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

  • DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, ZOTTER, P., PREVOT, Andre S. H., RUCKSTUHL, C., COZ, E., RUPAKHETI, M., SCIARE, Jean, MÜLLER, T., WIEDENSOHLER, A., HANSEN, Anthony D. A. The "dual-spot" Aethalometer : an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric measurement techniques, ISSN 1867-1381, 2015, no. 8, str. 1965-1979, ilustr., doi: 10.5194/amt-8-1965-2015.

  • ZOTTER, P., HERICH, Hanna, GYSEL, Martin, EL-HADDAD, Imad, ZHANG, Yanling, MOČNIK, Griša, HÜGLIN, Christoph, BALTENSPERGER, Urs, SZIDAT, Sönke, PREVOT, Andre S. H. Evaluation of the absorption Ångström exponents for traffic and wood burning in the Aethalometer based source apportionment using radiocarbon measurements of ambient aerosol. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2017, vol. 17, no. 6, str. 4229-4249, doi: 10.5194/acp-2016-621.

  • PETIT, J. -E., FAVEZ, O., SCIARE, Jean, CRENN, V., SARDA-ESTÈVE, R., BONNAIRE, N., MOČNIK, Griša, DUPONT, J. -C., HAEFFELIN, M., LEOZ-GARZIANDIA, E. Two years of near real-time chemical composition of submicron aerosols in the region of Paris using an Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM) and a multi-wavelength Aethalometer. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2015, vol. 15, no. 6, str. 2985-3005, doi: 10.5194/acp-15-2985-2015.

  • TITOS, G., MOČNIK, Griša, et al. Spatial and temporal variability of carbonaceous aerosols : assessing the impact of biomass burning in the urban environment. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 578, str. 613-625, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.007.

  • TOBLER, Anna, BHATTU, Deepika, CANONACO, Francesco, LALCHANDANI, Vipul, SHUKLA, Ashutosh, THAMBAN, Navaneeth M., MISHRA, Suneeti, SRIVASTAVA, Atul K., BISHT, Deewan S., MOČNIK, Griša, et al. Chemical characterization of PM2.5 and source apportionment of organic aerosol in New Delhi, India. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2020, vol. 745, str. 1-12, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140924.

  • GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, JEŽEK, Irena, VAUPOTIČ, Janja, LENARČIČ, Matevž, GRAUF, Domen, WANG, Longlong, MOLE, Maruška, STANIČ, Samo, MOČNIK, Griša. The determination of highly time-resolved and source-separated black carbon emission rates using radon as a tracer of atmospheric dynamics. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, Nov. 2020, vol. 20, iss. 22, str. 14139-14162, ilustr., doi: 10.5194/acp-20-14139-2020.