Izbrana poglavja iz onesnaževanja voda

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z osnovami vodnih ekosistemov ter najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja voda.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebino smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovne zgradbe in dinamike vodnih ekosistemov, virov onesnaženja, njihovih posledic na vodno okolje. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja voda.

Temeljna literatura in viri

Wetzel, R.G., 2001: Limnology: Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego. Katalog E-gradivo
Izbrani članki s področja onesnaževanja voda (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

• Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Prof. dr. Anton Brancelj je redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici

Izbrane reference:

• SIMČIČ, Tatjana, JESENŠEK, Dušan, BRANCELJ, Anton. Effects of increased temperature on metabolic activity and oxidative stress in the first life stages of marble trout (Salmo marmoratus). Fish physiology and biochemistry. 2015, vol. 41, no. 4, str. 1005-1014. ISSN 0920-1742. DOI: 10.1007/s10695-015-0065-6. [COBISS.SI-ID 3448911]

• MORI, Nataša, KANDUČ, Tjaša, OPALIČKI, Maja, BRANCELJ, Anton. Groundwater drift as a tracer for identifying sources of spring discharge. Ground water. 2015, vol. 53, issue s1, str. 123-132. ISSN 0017-467X. DOI: 10.1111/gwat.12314. [COBISS.SI-ID 3299407]
• SIMČIČ, Tatjana, JESENŠEK, Dušan, BRANCELJ, Anton. Metabolic potential, respiration rate and their relationship in offspring of different sizes of marble trout (Salmo marmoratus Cuvier). Turkish journal of fisheries and aquatic sciences. 2015, vol. 15, no. 1, str. 39-48. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_1_05. [COBISS.SI-ID 3452239]

• BRANCELJ, Anton, ŽIBRAT, Uroš, JAMNIK, Brigita. Differences between groundwater fauna in shallow and in deep intergranular aquifers as an indication of different characteristics of habitats and hydraulic connections. Journal of limnology. 2016, vol. 75, no. 2, str. 248-261. ISSN 1129-5767. http://dx.doi.org/10.4081/jlimnol.2016.1294, DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1294. [COBISS.SI-ID 3815247]

• SIMČIČ, Tatjana, JESENŠEK, Dušan, BRANCELJ, Anton. Metabolic characteristics of early life history stages of native marble trout (Salmo marmoratus) and introduced brown trout (Salmo trutta) and their hybrids in the Soča River. Ecology of freshwater fish. 2017, vol. 26, str. 141-149. ISSN 0906-6691. DOI: 10.1111/eff.12264. [COBISS.SI-ID 3678287]

• MORI, Nataša, SIMČIČ, Tatjana, BRANCELJ, Anton, ROBINSON, Christopher T., DOERING, Michael. Spatiotemporal heterogeneity of actual and potential respiration in two contrasting floodplains. Hydrological processes. 2017, vol. 31, iss. 14, str. 2622-2636. ISSN 0885-6087. http://dx.doi.org/10.1002/hyp.11211, DOI: 10.1002/hyp.11211. [COBISS.SI-ID 4307023]

• MORI, Nataša, DEBELJAK, Barbara, ŠKERJANEC, Mateja, SIMČIČ, Tatjana, KANDUČ, Tjaša, BRANCELJ, Anton. Modelling the effects of multiple stressors on respiration and microbial biomass in the hyporheic zone using decision trees. Water research. 2019, vol. 149, str. 9-20. ISSN 0043-1354. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.093, DOI: 10.1016/j.watres.2018.10.093. [COBISS.SI-ID 4885071]

• BRANCELJ, Anton, MORI, Nataša, TREU, Francesco, STOCH, Fabio. The groundwater fauna of the Classical Karst : hydrogeological indicators and descriptors. Aquatic ecology. 2020, vol. 54, str. 205-224. ISSN 1386-2588. DOI: 10.1007/s10452-019-09737-w. [COBISS.SI-ID 5247567]

• BRANCELJ, Anton. Shifts in zooplankton communities in high-mountain lakes induced by singular events (fish stocking, earthquakes) : evidence from a 20-year survey in Slovenia (Central Europe). Aquatic ecology. 2021, 19 str., [in press]. ISSN 1386-2588. DOI: 10.1007/s10452-021-09858-1. [COBISS.SI-ID 59250947]

• OPALIČKI, Maja, DANEVČIČ, Tjaša, HUG, Katrin, FILLINGER, Lucas, MANDIĆ-MULEC, Ines, GRIEBLER, Christian, BRANCELJ, Anton. Key drivers of microbial abundance, activity, and diversity in karst spring waters across an altitudinal gradient in Slovenia. Aquatic microbial ecology. 2021, vol. 86, str. 99-114. ISSN 0948-3055. https://www.int-res.com/prepress/a01956.html, DOI: 10.3354/ame01956. [COBISS.SI-ID 56743171]