Usmeritveni izbirni predmeti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje