O fakulteti

Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj, predvsem pa izzivi, ki jih pred nove generacije postavlja problematika človekovega okolja. Podatek, da se nam pri tem pridružuje vse več mladih, je zagotovilo, da sta naša vizija in način dela pravilna.

Fakulteta za znanosti o okolju deluje od same ustanovitve Univerze v Novi Gorici leta 1995 (takrat Fakultete za znanosti o okolju) in izvaja Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje in Podiplomski magistrski študijski program Okolje. Delovanje fakultete je tesno povezano z Laboratorijem za vede o okolju in življenju in Laboratorijem za raziskave materialov, ki zagotavlja večino kadrov za izvajanje študijskega programa, kot tudi raziskovalne podlage in materialne pogoje za praktično usposabljanje študentov.

Vodstvo fakultete

Dekan

prof. dr. Griša Močnik

Senat

prof. dr. Griša Močnik, dekan
doc. dr. Blaž Belec
prof. dr. Martina Bergant Marušič
prof. dr. Saša Dobričič
doc. dr. Andreea Oarga-Mulec
prof. dr. Sonja Lojen
doc. dr. Iain Robert White
prof. dr. Tanja Pipan
Erik Maksimiljan Perkavac – predstavnik študentov
Jasna Prijović – predstavnica študentov


Seje senata v letu 2023:
20.2.2023 (rok oddaje gradiva do 3.2.2023)
17.4.2023 (rok oddaje gradiva do 6.4.2023)
26.6.2023 (rok oddaje gradiva do 15.6.2023)
28.8.2023 (rok oddaje gradiva do 17.8.2023)
23.10.2023 (rok oddaje gradiva do 12.10.2023)
20.12.2023 (rok oddaje gradiva do 8.12.2023)