Dvojna diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Okolje

Dvojna diploma med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Bihaću na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Okolje

Študenti morajo zaprositi za študij za pridobitev dvojne diplome za akademsko leto, v katerem želijo začeti študij, vsaj dva meseca prej (vsako leto do konca julija) na svoji matični univerzi.

Predmetnik programa dvojne diplome

Študent bo pridobil diplomo in naziv obeh univerz

  • UNBI bo podelil naziv Diplomirani inženir varstva okolja (»Bakalaureat/Bachelor zaštite okoliša«).
  • UNG bo podelil naziv Diplomirani okoljski tehnolog (Un.) / Diplomirana okoljska tehnologinja (un.).