Projektni dan 2016 - 22.1.2016

Projektni dan Fakultete za znanost o okolju – 22. 1. 2016

Na Fakulteti za znanosti o okolju se je 22. 1. 2016 spet odvijal študentski projektni dan. Projektni dan fakulteta sicer organizira konec vsakega semestra, na dogodku pa študenti prvostopenjskega programa Okolje predstavijo svoje projekte, ki jih pripravljajo v okviru predmeta Skupinski projekt. Tokrat smo se odločili, da tudi študentom prvih letnikov, ki se s projektnim delom ukvarjajo šele en semester, ponudili priložnost, da predstavijo cilje zastavljenih projektov in predvideni načrt dela. Prva projektna skupina, ki deluje pod mentorstvom prof. dr. Aria de Marca, v ovkiru projekta obravnava področje toksinov v mikroalgah, medtem ko druga skupina pod mentorstvom doc. dr. Mitje Martelanca pripravlja projekt s področja ocenjevanja stopnje onesnaženja ozračja na Primorskem in določanja možnih vzrokov le-tega. Obe projektni skupini prvih letnikov sta se pri predstavitvah dobro odrezali in pridobili dragocene izkušnje na področju uvoda v znanstveno raziskovanje. Pri nadaljnjem delu pri projektu bodo prvim letnikom nedvomno zelo koristili tudi napotki strokovne ocenjevalne komisije, študentov ostalih letnikov in ostale strokovne javnosti na dogodku.

Izjemno nas je razveselil tudi napredek projektnih skupin drugih in tretjih letnikov. Študenti tretjega letnika so svoj projekt “Učinkovita razgradnja organskih onesnaževal s pomočjo fotokatalize” pod mentorstvom dr. Marka Keteja zelo uspešno zaključili ter izdelali poster in končno poročilo, ki bo na voljo tudi v knjižnici UNG. Tudi študenti drugega letnika so pod vodstvom mentorjev prof. dr. Antona Branclja in dr. Tanje Peric pri projektu “Pojavnost novih ekosistemov (EE – Emerging Ecosystems) v Biosfernem območju Kras” opazno napredovali in svoje dosedanje izsledke predstavili tudi predstavniku Parka Škocjanske jame gospodu Tomažu Zormanu. Plodno sodelovanje med Univerzo v Novi Gorici in Parkom Škocjanske jame se prek omenjenega projekta udejanja na različnih področjih. Za študente Okolja vključitev v skupni projekt nedvomno pomaga pri vzpostavljanju stika s potencialnimi delodajalci, in prav na projektnem dnevu je gospod Zorman študentom Okolja ponudil možnost opravljanja izpita za jamske vodnike in možnost poletnega študentskega dela v Parku Škocjanske jame. Študenti Okolja, predvsem tisti sodelujoči v omenjenem projektu, imajo v primerjavi s širšo študentsko populacijo namreč neprimerno globlje znanje o ohranjanju okolja in seveda Krasu ter Parku Škocjanjske jame ter izkazujejo ustrezne kompetence, ki jih morajo imeti jamski vodniki.