Urniki predavanj 2022/2023

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje

Poletni semester (13.2. - 2.6.2023)
1. letnik
2. letnik
3. letnik

Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Poletni semester (13.2. - 2.6.2023)

1. letnik