O Fakulteti

Na Poslovno-tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici izvajamo sodobne interdisciplinarne študijske programe, študij pa se odlikuje po praktični naravnanosti, prijaznosti do študentov in visoki zaposljivosti po diplomi.

Vizija

Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želimo na Poslovno-tehniški fakulteti postati v regiji in širše prepoznani kot nosilci razvoja v segmentih, kjer je potrebno povezovati tehnološka in poslovna znanja z znanji drugih področij, jih soustvarjati in prenašati v prakso za dobro podjetij, družbe in vsakega posameznika skladno s cilji trajnostnega razvoja in načeli odprtosti ter povezovanja.

Brošura

Poslanstvo

Poslovno-tehniška fakulteta izobražuje kadre z interdisciplinarno širino, ki znajo na osnovi povezovanja tehnoloških in poslovnih kompetenc ter sistemskega pristopa identificirati in reševati probleme zagotavljanja učinkovitosti, kakovosti in ekonomske uspešnosti v podjetjih in drugih organizacijah. Pri tem upoštevajo tudi družbeno odgovornost, okoljske vidike in cilje trajnostnega razvoja. Fakulteta se osredotoča tudi na razvoj odprtega izobraževanja kot pomembnega mehanizma za doseganje omenjenih ciljev in tudi na tem področju skrbi za celosten interdisciplinaren pristop ob podpori najsodobnejših tehnologij.

Poslovno-tehniška fakulteta skrbi za povezovanje s podjetji, drugimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. S tem zagotavlja aktualnost študijskega programa in visoko zaposljivost diplomantov. Pri svojem delovanju si prizadeva za regionalno, nacionalno in mednarodno vpetost, prepoznavnost in relevantnost.

Vodstvo fakultete

Dekan

prof. dr. Imre Cikajlo
+386 056205830
imre.cikajlo@ung.si

Senat

prof. dr. Imre Cikajlo

prof. dr. Nataša Novak Tušar

prof. dr. Aneta Ivanovska

prof. dr. Juš Kocijan

prof. dr. Henrik Gjerkeš

prof. dr. Irina Cristea

pred. Matejka Milost, univ. dipl. ek.

doc. dr. Maja Ovčak Kos

viš. pred. mag. Iztok Lesjak

Nino Stanič (predstavnik študentov)

Matija Mavri (predstavnik študentov)

Natalija Zlatanova (predstavnica študentov)


Seje Senata

Komisija za študijske zadeve

prof. dr. Aneta Ivanovska, predsednica
prof. dr. Nataša Novak Tušar, članica
doc. dr. Maja Ovčak Kos, članica

Svet fakultete

Za krepitev sodelovanja fakultete z okoljem je bil kot svetovalno telo imenovan Svet fakultete v naslednji sestavi:

mag. Tanja Kožuh (direktorica Primorskega tehnološkega parka)

dr. Marjan Rihar (projektni sodelavec GZS, bivši direktor Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS)

Robert Frandolič (predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, SDGZ)

Marko Rondič (direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina)

Darja Bajc (kadrovske zadeve, LedLuks d.o.o.)

prof. dr. Iztok Palčič (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, vodja študijskega programa Gospodarsko inženirstvo - smer strojništvo (UN), prodekan za sodelovanje z okoljem in kakovost)

mag. Mitja Jermol (nosilec UNESCO katedre o odprih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje, Institut Jožef Stefan)

Aleš Urdih, mag. gosp. inž. (vodja službe kakovosti v Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o.)