Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring

Spremembe študijskega programa

  • 160. seja Senata PTF dne 25.10.2023: Sprememba učnega načrta izbirnega predmeta Logistika (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 15.11.2023, datum obvestila na NAKVIS: 14.12.2023)

  • 159. seja Senata PTF dne 6.9.2023: Sprememba nosilcev: obveznega predmeta Statistika - stari nosilec: izr. prof. dr. Dorota Korte, novi nosilec: doc. dr. Ahmad Hosseini, obveznega predmeta Praktično usposabljanje - stari nosilec: prof. dr. Tanja Urbančič, novi nosilec: prof. dr. Imre Cikajlo, izbirnega predmeta Računalniško programiranje - stari nosilec: prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, novi nosilec: doc. dr. Soumen Atta, (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 20.9.2023, datum obvestila na NAKVIS: 17.10.2023)

  • 153. seja Senata PTF dne 26.10.2022: Ukinitev izbirnega predmeta Management tehnologij. Predmeta že veliko let nismo izvajali in zanj pri študentih ni bilo veliko zanimanja. Z ukinitvijo se strinja tudi direktor študijskega programa (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 23.11.2022, datum obvestila na NAKVIS: 19.12.2022)

  • 153. seja Senata PTF dne 26.10.2022: Skladno s 3. in 8. členom Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) se spremenijo strokovni nazivi po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje na naravoslovnem področju – Gospodarski inženiring – ki se v angleškem jeziku poimenujejo kot: Bachelor of Applied Science, B.A.Sc. (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 23.11.2022, datum obvestila na NAKVIS: 19.12.2022)

  • 152. seja Senata PTF dne 31.8.2022: Sprememba nosilca obveznega predmeta prvega letnika, Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Stari nosilec: izr. prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, novi nosilec: pridr. prof. dr. Bogdan Filipič. Do sprememba je prišlo zaradi preobremenjenosti oz. drugih zadolžitev starega nosilca. Novi nosilec se s predlogom strinja (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 14.9.2022, datum obvestila na NAKVIS: 7.10.2022)