Magistrski študijski program Gospodarski inženiring

Spremembe študijskega programa

  • 161. seja Senata PTF dne 13.12.2023: Sprememba učnega načrta izbirnega predmeta "Internet stvari" (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 17.1.2024, datum obvestila na NAKVIS: 24.1.2024)

  • 158. seja Senata PTF dne 28.6.2023: Sprememba imena in učnega načrta izbirnega predmeta "Odkrivanje zakonitosti v podatkih" odslej "Umetna inteligenca za analizo podatkov". Predmetu je bila dodana še druga nosilka, izr. prof. dr. Aneta Ivanovska (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 12.7.2023, datum obvestila na NAKVIS: 8.8.2023)

  • 155. seja Senata PTF dne 9.2.2023: Sprememba nosilca izbirnega predmeta Informacijski sistemi in odprta koda. Stari nosilec: doc. dr. Anton Biasizzo, novi nosilec: prof. dr. Marko Bohanec (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 22.2.2023, datum obvestila na NAKVIS: 6.3.2023).

  • 153. seja Senata PTF dne 26.10.2022: Ukinitev izbirnega predmeta Delavnica iz poslovnega komunciranja. Predmet ukinjamo skladno z usmeritvami NAKVIS, prejetimi za program ob reakreditaciji UNG. Glede na veliko število izbirnih predmetov je potrebno premisliti o spremembi in tudi zagotoviti kadrovsko zasedo s formalnimi pogoji. Poslovnemu komuniciranju bomo posvetili več pozornosti pri izvedbi obveznega predmeta Projekt 1. S tem bo zagotovljeno, da se bodo s ključnimi za skupinski projekt relevantnimi vsebinami seznanili vsi študenti, kar bo dodatno pripomoglo k dobrim rezultatom pri tem predmetu (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 23.11.2022, datum obvestila na NAKVIS: 19.12.2022)

  • 153. seja Senata PTF dne 26.10.2022: Skladno s 3. in 8. členom Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) se spremenijo strokovni nazivi po magistrstkih študijskih programih druge stopnje na naravoslovnem področju – Gospodarski inženiring – ki se v angleškem jeziku poimenujejo kot: Master of Science, M.Sc. (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 23.11.2022, datum obvestila na NAKVIS: 19.12.2022)

  • 152. seja Senata PTF dne 31.8.2022: Sprememba nosilca obveznega predmeta prvega letnika, Izbrana poglavja iz uporabne matematike. Stari nosilec: izr. prof. dr. Irina Cristea, novi nosilec: doc. dr. Hashem Bordbar. Do sprememba je prišlo zaradi preobremenjenosti oz. drugih zadolžitev starega nosilca. Novi nosilec se s predogom strinja (datum potrditve sklepa na Senatu UNG: 14.9.2022, datum obvestila na NAKVIS: 7.10.2022)