Urniki predavanj (poletni semester 2022/23)

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring

  • 1.letnik
  • 2.letnik
  • 3.letnik: v tem semestru poteka praktično usposabljanje v podjetjih

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring

Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Lektorati

  • Študenti bodo o urniku lektoratov obveščeni individualno.