prof. dr. Philippe Audra

Nosilec predmeta:
  • Alpski kras, 2. letnik
    Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje
  • Speleogeneza, 1. letnik
    Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje
Predavatelj:
  • Speleogeneza, 1. letnik
    Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje