Načini sodelovanja

Cilj Kariernega centra UNG je navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci, predstavitev profilov naših diplomantov ter znanj in kompetenc, ki jih pridobijo tekom študija. Tovrstno sodelovanje je koristno tudi za delodajalce, ker lahko preko različnih oblik sodelovanja spoznate potencialne kandidate za zaposlitev. Predstavljamo nekatere načine sodelovanja Kariernega centra z delodajalci.

1. Praktično usposabljanje

Kompetence študentov in diplomantov lahko spoznate preko praktičnega usposabljanja oziroma vključevanja študentov v delovno okolje. Študenti in diplomanti pa si s tem povečajo svoje zaposlitvene možnosti.

2. Študijski obiski študentov v realna delovna okolja (strokovne ekskurzije)

Strokovne ekskurzije in študijski obiski študentov UNG v vašem podjetju.

3. Dogodki za delodajalce

Organiziramo dogodke za delodajalce, na katerih predstavljamo poklice, za katere izobražujemo na UNG. Dogodke bomo zasnovali tako, da bomo nanje povabili ciljno publiko delodajalcev, ki zaposlujejo določene profile.

4. Predstavitve na Univerzi

Omogočamo vam, da vaše podjetje predstavite študentom UNG.

5. Podpora pri iskanju ustreznih kandidatov

Na vašo željo vam pomagamo pri ožji selekciji primernih kandidatov za delo. Karierni center namreč kandidate iz svoje baze pozna in z njimi sodeluje, zato lahko pomagamo pri izboru najbolj primernih kadrov.

6. Oglaševanje zaposlitvenih oglasov

Posredujte nam oglase za prosta delovna mesta v vašem podjetju. Objavili jih bomo med študenti in diplomanti UNG.

7. Štipendiranje študentov

Preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja si lahko zagotovite razvoj ustreznih kadrov.

8. Sodelovanje preko diplomskih, magistrskih, seminarskih in projektnih nalog

Podjetja lahko predlagate teme v dogovoru s predavatelji na fakultetah in šolah UNG.

9. Sodelovanje z alumni UNG

Veliko sodelovanj z delodajalci vzpostavimo v podjetjih, kjer so zaposleni naši diplomanti (študijski obiski, praktična usposabljanja, mentorstva in podobno), saj preko njih delodajalci spoznavajo kompetence diplomantov UNG.

10. Izvedba delavnic za študente

Delavnice za krepitev zaposlitvenih kompetenc študentov in diplomantov (npr. testni selekcijski intervjuji, “speed dating” z delodajalci).

Postanite naši partnerji – povežite se s Kariernim centrom UNG. S skupnim sodelovanjem smo močnejši in uspešnejši.