Karierni center UNG

Karierni center ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Na drugi strani skrbi za tesnejše povezovanje med akademskim in družbenim okoljem. Študentom in diplomantom pomaga pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in s tem spodbuja visoko zaposljivost diplomantov Univerze v Novi Gorici.

Storitve Kariernega centra so namenjene:

  • dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija in karierne poti.
  • študentom in diplomantom, preko delavnic in kariernega svetovanja, usmerjenega v ozaveščanje o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere, širitve znanj in kompetenc ter vseživljenjskega učenja. Študentom in diplomantom smo v pomoč pri vzpostavljanju stikov z delodajalci.
  • delodajalcem in širšemu družbenemu okolju, z namenom informiranja o interdisciplinarnih in praktično naravnanih študijskih programih, ki jih izobražujemo, ter z možnostjo sodelovanja v okviru projektnih nalog ali preko objavljanja prostih delovnih mest, praktičnih usposabljanj in študentskih del. Tovrstna sodelovanja so vedno v obojestransko korist.

Kontakt

Nives Štefančič
Karierni center Univerze v Novi Gorici
Glavni trg 8
5271 Vipava

T: 05 62 05 813
E: karierni.center@ung.si