Praktično usposabljanje/poletno delo

S praktičnim usposabljanjem se študente usmeri v praktično delo, predvsem pa se s tem poskuša njihovo znanje uskladiti s potrebami gospodarstva. Namen praktičnega usposabljanja je, da študent v praksi preizkusi teoretična znanja, ki jih je pridobil tekom študija. Praktična usposabljanja so prav gotovo ena izmed prvih priložnosti za pridobitev delovnih izkušenj.

Obisk Salonit Anhovo

Na UNG se obvezno praktično usposabljanje izvaja na:

Na fakultetah se prve praktične izkušnje pridobi tudi z laboratorijskim, terenskim ter projektnim delom, na akademiji pa z sodelovanem na različnih delavnicah, festivalih, ipd.

Prav tako je pomembno, da ciljno izbirate poletna in ostala študentska dela, da boste že v času študija pridobivali koristne in potrebne delovne izkušnje za poznejšo zaposlitev. Trudite se torej izbirati dela, ki ustrezajo vašemu bodočemu poklicu.