Mobilnosti

V sklopu mobilnosti pisarna organizira in vodi mednarodne dejavnosti ter koordinira izobraževalne projekte na Univerzi v Novi Gorici. Namenjena je študentom, profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim.