Primerjalna evalvacija raziskovalne dejavnosti evropskih univerz

Znanstvena odličnost Univerze v Novi Gorici (UNG) prepoznana in posebej izpostavljena v Poročilu Evropske komisije o znanstveni produkciji Evropskih univerz v obdobju od 2007 do 2011.

Evropska komisija je v letu 2013 objavila analizo raziskovalnih rezultatov evropskih univerz za obdobje 2007 do 2011 v poročilu z naslovom Scientific Output and Collaboration of European Universities. V analizo so bile vključene 303 izbrane univerze iz 35 držav, od tega 27 držav članic EU, države kandidatke za članstvo v EU, članice EFTA in Izrael. Izbrane so bile tiste univerze, ki imajo največ znanstvenih objav, pri čemer so pri izboru upoštevali tudi enakomerno pokritost vseh vključenih držav. Tako so iz vsake države izbrali do največ 20 univerz z največjim številom objav. Iz Slovenije so bile v analizo vključene vse štiri slovenske univerze.

Predstavljena analiza znanstveno raziskovalne aktivnosti univerz temelji na bibliometričnih podatkih, ki jih je za Evropsko komisijo zbralo podjetje Science-Metrix. Vključeni so bili številni indikatorji, s katerimi je mogoče učinkovito primerjati raziskovalne rezultate izbranih univerz. Glavni indikatorji so:

  • Število znanstvenih publikacij
  • Povprečna citiranost znanstvenih del, normirano po znanstvenih področjih
  • Povprečen faktor upliva objavljenih znanstvenih del
  • Delež člankov, ki so med 10% najbolj citiranimi v podatkovni bazi

Med ključnimi ugotovitvami poročilo posebej izpostavlja Univerzo v Novi Gorici, ki je na prvem mestu med vsemi 303 univerzami glede glede na povprečno citiranost znanstvenih člankov in glede na delež člankov, ki so med 10% najbolj citiranimi v podatkovni bazi, pred École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in ETH Zurich na drugem in tretjem mestu. Poleg tega se je UNG uvrstila na drugo mesto glede na povprečni faktor vpliva objavljenih znanstvenih del, takoj za Weizmann Institute of Science iz Izraela in pred University of Oxford in University of Cambridge na tretjem in četrtem mestu. (Stran V in 14).

Poročilo Evropske komisije ugotavlja, da po absolutnem številu znastvenih objav UNG sicer ne dosega znastvene produkcije večjih in starejših evropskih univerz, venda pa se po kriterijih znastvene odličnosti in po znanstvenem vplivu svojih znanstvenih objav UNG uvršča med štiri najboljše evropske univerze, skupaj z University of Oxford, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in ETH Zurich. (Stran 14 in 96).

Poročilo Evropske komisije primerja univerze tudi po specifičnih znanstvenih področjih in za področje Fizika in Astronomija navaja, da je UNG na prvem mestu med vsemi 303 univerzami glede na povprečni faktor vpliva svojih objav. (Stran X in 54).

Vsi omenjeni rezultati UNG ne kažejo le na to, da so znanstvene objave UNG v povprečju izjemno vplivne v znanstveni skupnosti, ampak tudi, da je sama kakovost znanstvene produkcije na UNG zelo visoka, zaključuje Poročilo Evropske komisije (Stran 96).

16. 11. 2015