Vodstvo

Rektor

prof. dr. Boštjan Golob

Prorektorica za izobraževanje in umetnost
prof. dr. Penka Stateva

Prorektor za trajnostni razvoj in tehnologije
prof. dr. Matjaž Valant

Senat

Predsednik senata
prof. dr. Boštjan Golob

Člani senata
prof. dr. Iztok Arčon
prof. dr. Egon Pavlica
prof. dr. Martin Knez
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
prof. dr. Peter Purg
prof. Boštjan Potokar
prof. dr. Imre Cikajlo
prof. dr. Griša Močnik
prof. dr. Nataša Novak Tušar
Magdalina Mihajlovska, predstavnica študentov
Ivana Sulaver, predstavnica študentov

Razpored sej senata v letu 2024
Seje senata

Upravni odbor

Predsednica upravnega odbora
prof. dr. Nataša Zabukovec Logar

Člani upravnega odbora
prof. dr. Marko Mikuž
prof. dr. Maja Ravnikar
prof. dr. Miran Veselič
prof. dr. Danilo Zavrtanik
dr. Mirjam Bon Klanjšček
Ivo Boscarol, Dr. H.C.
Tara Seničić, predstavnica študentov

Seje upravnega odbora

Svet

prof. dr. Werner Hofmann, Univerza v Salzburgu, Avstrija
prof. dr. Giorgio Margaritondo, EPFL, Švica
prof. dr. Claudio Masciovecchio, Sincrotrone Trieste, Italija
prof. dr. Annemette Palmqvist, Roskilde University, Danska
prof. dr. Maria Concetta Bruzzoniti, Univerza v Torinu, Italija
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Seje sveta

Študentski svet

Predsednik
Magdalina Mihajlovska, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Člani
Jelena Komazec, Fakulteta za znanosti o okolju
Magdalina Mihajlovska, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Matevž Gros, Poslovno-tehniška fakulteta
Jasmin Marie Neumann, Fakulteta za naravoslovje
Marija Brašić, Fakulteta za podiplomski študij
Aleksa Kojčinović, Fakulteta za podiplomski študij
Neja Vodopivec, Fakulteta za humanistiko
Matija Mavri, Poslovno-tehniška fakulteta
Matic Greif, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Gordan Stefanov, Fakulteta za humanistiko
Filip Kosmač, Akademija umetnosti
Ivana Sulver, Fakulteta za naravoslovje
Marija Brašić, Akademija umetnosti
Jasna Prijović, Fakulteta za znanosti o okolju

O Študentskem svetu

Razpored sej Študentskega sveta v 2024