Študentski svet

Študentski svet je določen z Zakonom o visokem šolstvu in s Statutom Univerze v Novi Gorici. Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov Univerze v Novi Gorici, katere izvolijo študentje vseh fakultet Univerze v Novi Gorici.

Zakaj študentje potrebujemo študentski svet?

Člani Študentskega sveta so predstavniki študentov in so edini predstavniki študentov v strukturi Univerze v Novi Gorici.

Kaj so naloge študentskega sveta?

 • obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu visokošolskega zavoda, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, lahko pa tudi mnenje o kandidatih za rektorja in dekana,
 • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda v sodelovanju s skupnostjo študentov (povzeto po Zakonu o visokem šolstvu (ZviSUPB2) (uradno prečiščeno besedilo), UL RS 100/2004, z dne 13.9.2004, stran 12005).

Bistveni nalogi Študentskega sveta sta posredovanje mnenj, predlogov in pripomb študentov pristojnim organom in s tem omogoči, da je glas študentov vedno in povsod prisoten ter omogočanje obštudijskih dejavnosti s sofinanciranjem le-teh.

Kateri so vodstveni organi Univerze v Novi Gorici?

 • senat
 • prorektor
 • svet
 • upravni odbor
 • rektor
 • študentski svet

Kako lahko aktivno sodeluješ?

 • sodeluj na forumu in odpiraj razprave (http://ung.mojforum.si),
 • piši na mail (studentski.svet@ung.si), če imaš kakšno vprašanje ali predlog in osebno te bomo lahko obveščali o sestankih, dogodkih, oziroma o vsem, kar te zanima,
 • pridružiš se nam lahko tudi na Facebooku.

Vsaka ideja je dobrodošla, kajti le z vzajemnim sodelovanjem lahko dosežemo stanje, ki bo v zadovoljstvo večini, tako študentov kot profesorjev. Izkoristi možnost aktivnega sodelovanja in povej naglas kaj te moti, kaj bi spremenil oziroma kaj je tako dobro, da je vredno pohvale… Pomagaj pri soustvarjanju študijskega okolja, v katerem glas posameznika resnično nekaj pomeni.

Poslovnik Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici

Pravilnik Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici