Razvojni projekti Univerze v Novi Gorici na presečišču med nacionalnimi in čezmejnimi izzivi

Datum objave: 28. 6. 2013
Dogodki

Univerza v Novi Gorici bo v torek, 2. julija 2013 ob 10. uri, organizirala dogodek »Razvojni projekti Univerze v Novi Gorici na presečišču med nacionalnimi in čezmejnimi izzivi«, ki bo potekal v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Univerza v Novi Gorici je bila v obdobju sedanje finančne perspektive, ki se končuje letos, izjemno uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev iz različnih skladov. V okviru 28 mednarodnih projektov, ki jih izvajamo oziroma smo jih že izvedli na Univerzi, smo pridobili več kot 8 milijonov evrov.

Na dogodku bomo predstavili najpomembnejše projekte Univerze v Novi Gorici ter načrte, ki jih pripravljamo za prihodnost. V razpravi, ki bo sledila predstavitvi bomo osvetlili vlogo Univerze kot najpomembnejše regionalne razvojne institucije Goriške regije in dodano vrednost za naše lokalno okolje, ki nastaja kot posledica trajnostno usmerjenih razvojnih dejavnosti Univerze predvsem v okviru projektov. Ti nam omogočajo izvajanje dodatnih razvojnih aktivnosti, ki bi jih bilo sicer nemogoče financirati in izvesti. Prav te dejavnosti pa s pomočjo prenosov tehnologij in znanja ter povezovanja z gospodarstvom prinašajo inovacije, dvig konkurenčnosti in nenazadnje pomenijo najpomembnejši korak proti družbi znanja. Poleg novih idej bodo predstavljeni tudi predlogi za kapitalizacijo rezultatov in nadaljevanje obstoječih projektov.

Osrednji govorniki na dogodku:

  • mag. Stanko Stepišnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici
  • prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost Univerze v Novi Gorici
  • prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje Univerze v Novi Gorici
    prof. dr. Matjaž Valant, koordinator projekta SUNGREEN
  • prof. dr. Giovanni De Ninno, vodja projekta CITIUS

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si