Praznovanje 20. obletnice Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 7. 10. 2015
Novice

Začetki Univerze v Novi Gorici segajo v leto 1995, ko je bila ustanovljena Fakulteta za znanosti o okolju – prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji, ki sta jo ustanovila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane.

V samo treh letih se je zaradi uvedbe novih študijskih programov in širitve znanstvenoraziskovalne dejavnosti leta 1998 reorganizirala in preimenovala v Politehniko Nova Gorica. Leta 2005 je Senat Politehnike sprejel sklep, da Politehnika Nova Gorica spremeni status in se preimenuje v Univerzo v Novi Gorici. Ključna prelomnica pri nastanku četrte slovenske univerze se je zgodila 17. marca 2006, ko je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo potrdil nastanek četrte slovenske univerze - Univerze v Novi Gorici. Od tu naprej je razvoj stekel še hitreje tako na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti kot tudi študijskih programov.

Univerza v Novi Gorici je raziskovalno usmerjena in mednarodno vpeta univerza z vrhunskimi raziskovalci in usposobljenimi pedagogi, ki svoje znanje študentom posredujejo v okviru študija na petih fakultetah in dveh visokih šolah, ki ponujajo izobraževanje na področju okolja, humanistike, fizike, umetnosti, vinogradništva in vinarstva ter gospodarskega inženiringa. Raziskovalna dejavnost na Univerzi poteka v šestih laboratorijih in šestih centrih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo. Vključeni smo v manjše in večje mednarodne projekte ter sodelujejo z ustanovami z najvišjim ugledom. Kot primer lahko navedemo sodelovanje pri načrtovanju novega observatorija za gama astronomijo z imenom Polje Teleskopov Čerenkova oziroma Cherenkov Telescope Array (CTA) ter sodelovanje z ustanovami kot so International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, École polytechnique fédérale de Lausanne, Imperial College London, Elettra Sincrotrone Trieste, Deutsches Elektronen-Synchrotron, High Energy Accelerator Research Organization itd. Sodelovanje s raziskovalnimi centri, inštituti in univerzami na tujih tleh omogoča bogat pretok specifičnega znanja. S slednjim želimo na Univerzi v Novi Gorici omogočiti predvsem individualno rast posameznikov, ki bodo v prihodnosti nosilci temeljnih odločitev naše družbe.

Poleg raziskovalnih in pedagoških enot ima univerza vzpostavljene vse spremljajoče dejavnosti in sicer študentsko pisarno, univerzitetno knjižnico, založbo, mednarodno pisarno, alumni klub, karierni center ter edino univerzitetno fundacijo v Sloveniji – Fundacijo Univerze v Novi Gorici.

Posebnost ustanove se kaže v raznolikosti in sodobnosti raziskovalnih in študijskih programov, ki so bili ustvarjeni v ozki navezanosti sodelovanja z industrijo in podjetniškimi potrebami iz regije. Poleg tega se lahko pohvalimo z izjemno vpetostjo v raziskovalne projekte in različne sheme študijskih izmenjav. Sporazume o sodelovanju imamo podpisane z več kot 250 raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami s celega sveta, poleg tega v zadnjem času narašča tudi število mednarodnih izmenjav profesorjev in študentov. Posebej smo ponosni tudi na dejstvo, da so naši podiplomski študijski programi zanimivi tudi za tuje študente s celega sveta, ki predstavljajo kar 50 % podiplomske študentske populacije. Tudi univerza sama postaja privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav nenehno narašča in v tem trenutku dosega že 22 % števila vseh zaposlenih.

Letošnji rezultati pri mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2015 so pokazali, da Univerza v Novi Gorici v svetovnem merilu dosega visoko nadpovprečne rezultate. Posebej je bila prepoznana odličnost naše Univerze na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja. Med drugim je skupina zunanjih ekspertov ob mednarodni evalvaciji EUA Univerzo v Novi Gorici označila kot “mlado in dinamično univerzo s srečnimi in zadovoljnimi študenti”.

Osrednja akademija ob dvajsetem jubileju Univerze v Novi Gorici bo potekala v četrtek, 15. oktobra 2015, na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Razvojna pot Univerze v Novi Gorici od leta 1995 do danes je predstavljena tudi na spletni strani: "http://www.ung.si/sl/o-univerzi/zgodovina/ "

Andreja Leban, Stiki z javnostmi