Razvojna pot od leta 1995 do danes

Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju - prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12. julija 1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96. Ustanovitelja Fakultete sta bila Mestna občina Nova Gorica in Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane.

2019

 • Izstop Občine Ajdovščina kot soustanoviteljice Univerze v Novi Gorici.
 • Odprtje Galerije Univerze v Novi Gorici.

2017

2015

 • Izstop Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU kot soustanovitelja Univerze v Novi Gorici.
 • Fakulteta za aplikativno naravoslovje postane Fakulteta za naravoslovje.

2009

2008

2007

2005

 • Otvoritev Observatorija na Otlici.
 • Ustanovitev Instituta za kulturne študije.
 • Visoka poslovno-tehniška šola postane Poslovno-tehniška šola.

2002

 • Pridobitev stavbe v Rožni Dolini.

1999

1998

 • Fakulteta za znanosti o okolju postane Politehnika Nova Gorica.
 • Ustanovitev Šole za znanosti o okolju.
 • Ustanovitev Visoke poslovno-tehniške šole.
 • Ustanovitev Knjižnice Politehnike Nova Gorica.