Razvojna pot od leta 1995 do danes

Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju - prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12. julija 1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96. Ustanovitelja Fakultete sta bila Mestna občina Nova Gorica in Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane.

2020

2019

2017

2016

2015

2012

2009

2008

2007

2005

  • Senat Politehnike Nova Gorica sprejme Sklep o preoblikovanju Politehnike Nova Gorica v Univerzo v Novi Gorici.
  • Odprtje Observatorija na Otlici.
  • Ustanovitev Instituta za kulturne študije.
  • Visoka poslovno-tehniška šola se preimenuje v Poslovno-tehniško šolo.

1999

1998

  • Fakulteta za znanosti o okolju se preoblikuje v Politehniko Nova Gorica.
  • Ustanovitev Šole za znanosti o okolju.
  • Ustanovitev Visoke poslovno-tehniške šole.
  • Ustanovitev Knjižnice Politehnike Nova Gorica.