Razvojna pot od leta 1995 do danes

Predhodnica Univerze v Novi Gorici je bila Fakulteta za znanosti o okolju - prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta je bila ustanovljena 24. septembra 1995 s soglasjem Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije z dne 12. julija 1995. Delovati je začela v študijskem letu 1995/96. Ustanovitelja Fakultete sta bila Mestna občina Nova Gorica in Institut "Jožef Stefan" iz Ljubljane.

2019

  • Izstop Občine Ajdovščina kot soustanoviteljice Univerze v Novi Gorici.
  • Odprtje Galerije Univerze v Novi Gorici.

2017

2015

2009

2008

2007

2005

  • Otvoritev Observatorija na Otlici.
  • Ustanovitev Instituta za kulturne študije.
  • Visoka poslovno-tehniška šola postane Poslovno-tehniška šola.

2002

  • Pridobitev stavbe v Rožni Dolini.

1999

1998

  • Fakulteta za znanosti o okolju postane Politehnika Nova Gorica.
  • Ustanovitev Šole za znanosti o okolju.
  • Ustanovitev Visoke poslovno-tehniške šole.
  • Ustanovitev Knjižnice Politehnike Nova Gorica.