Univerza v Novi Gorici uspešna na razpisu Marie Skłodowska-Curie

Datum objave: 23. 2. 2021
Novice

Univerza v Novi Gorici je v okviru razpisa Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ki je del programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, pridobila financiranje dveh projektov.

Foto: CasarsaTinta foto studio
Foto: CasarsaTinta foto studio

Individualno štipendijo (ang. Individual Fellowship) je prejela dr. Katja Džepina iz Centra za raziskave atmosfere, ki bo raziskovala onesnaženje zraka v najbolj onesnaženi prestolnici v Evropi - v Sarajevu. Dr. Džepina bo pri svojem deli uporabila napredne metode določanja virov onesnaženja zraka in kvantifikacije parametrov, ki opišejo vplive na zdravje, te pa bo poskusila pripisati virom onesnaženja. Onesnaženost zraka je najpomembnejši nezaželen vpliv okolja na zdravje, ki ga poznamo. V letu 2019 je po svetu zaradi onesnaženosti zraka več kot 8 milijonov ljudi umrlo prezgodaj, za Slovenijo je ta ocena okoli 1700. Pogosto predpostavljamo, da je to problem nerazvitih in da v Evropi ni ekstremnih problemov z kvaliteto zraka, vendar na žalost to ni res.

Raziskovalka v Laboratoriju za raziskave materialov dr. Tina Škorjanc pa je prejela širitveno štipendijo (ang. Widening Fellowship). Dr. Škorjanc bo shema zagotovila dvoletno financiranje za delovanje na projektu, katerega cilj je razvoj novih senzorjev za biološke agence. Projekt bo združil znanje raziskovalke s področja kovaletnih polimernih materialov in znanje gostiteljskega laboratorija s področja razvoja senzorja. Skupaj bodo tako dizajnirali nove fluorescenčne kovalentne organske okvirje, jih v celoti okarakterizirali in jih preizkusili kot možne senzorje za fosfolipidne membrane in druge biološke molekule.

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si