Asistent z doktoratom ali docent s področja odprtega izobraževanja (m/ž)

Datum objave: 10. 1. 2022
Zaposlitev zunanji

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Rok za prijavo do: 25. 2. 2022

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske sisteme in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od izobraževanja do biomedicine in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju odprtega izobraževanja. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na magistrskem študijskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja na Poslovno-tehniški fakulteti.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti in znanstvene objave s področja izobraževalnih tehnologij ali drugega ustreznega področja,
  • izkušnje z razvijanjem in raziskovanjem e-učenja,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja odprtega izobraževanja ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela in izkušenj, relevantnih za razpisano delovno mesto (e-učenje, pedagogika odprtega izobraževanja, odprti izobraževalni viri, modeliranje, tehnologije znanja ipd.)
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 25. 2. 2022 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke