Univerza v Novi Gorici objavlja več prostih delovnih mest ASISTENT (doktorski študent) s področja znanosti o materialih (m/ž)

Datum objave: 7. 4. 2022
Zaposlitev zunanji

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje okoljskih in energetskih materialov. Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo na področju raziskav funkcionalnih materialov za trajnostne tehnologije v Laboratoriju za raziskave materialov.
Rok za prijavo je do zapolnitve mest.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na študijskem programu Materiali III. stopnje Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije ali znanosti o materialih na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • 2 bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja materialov, kemije, fizike ali sorodnih ved,
  • vpis v študijski program Materiali III. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2022/23,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremni dopis,
  • življenjepis s kontaktnimi podatki,
  • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil.

Rok za prijavo je do zapolnitve mest.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Priponke

Kontakt

• za raziskovalno delo: prof. dr. Matjaž Valant, prof. dr. Matjaž Valant
• za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si