Tehnična univerza Chemnitz in njeni partnerji v mreži Across Alliance želijo razviti edinstven evropski visokošolski prostor z več kot 100.000 študenti in 10.000 zaposlenimi

Datum objave: 30. 3. 2022
Novice

Tehnična univerza Chemnitz je skupaj z devetimi evropskimi partnerskimi univerzami oddala vlogo za financiranje evropske visokošolske mreže Across v okviru programa Partnerstva za odličnost – Evropske univerze

Tehnična univerza Chemnitz in njenih devet partnerskih univerz želijo z mrežo Across postati evropska univerza. Udeleženke zajemajo štiri obmejne regije in devet držav, s čimer pokrivajo velik del Evropske unije, v katerem želijo prispevati k reševanju čezmejnih izzivov na evropski ravni. Photo/Montage: European Cross-Border University Across and pexel.com (CC 0)/Jacob Müller
Tehnična univerza Chemnitz in njenih devet partnerskih univerz želijo z mrežo Across postati evropska univerza. Udeleženke zajemajo štiri obmejne regije in devet držav, s čimer pokrivajo velik del Evropske unije, v katerem želijo prispevati k reševanju čezmejnih izzivov na evropski ravni. Photo/Montage: European Cross-Border University Across and pexel.com (CC 0)/Jacob Müller

Tehnična univerza Chemnitz želi skupaj s svojimi devetimi evropskimi partnerskimi univerzami postati evropska univerza v sklopu Evropske mreže čezmejnih univerz Across. Kot vodilna institucija je 23. marca 2022 pri Evropski komisiji oddala vlogo za financiranje do 14,4 milijona evrov v okviru programa Partnerstva za odličnost – Evropske univerze. Udeleženci pri projektu mreže Across skupaj pokrivajo velik del Evropske unije s štirimi obmejnimi regijami in devetimi državami.

Partnerske univerze mreže Across skupaj tvorijo edinstveno visokošolsko območje s 100.000 študenti in 10.000 zaposlenimi. Sodelujoče univerze zaradi svojih posebnih lokacij blizu meja še dodatno izstopajo od že obstoječih evropskih univerz. Poleg tega so udeleženke na podlagi izkušenj s čezmejnimi izzivi razvile štiri fokusna področja, na katerih želijo z odličnimi raziskavami in skupnimi evropskimi študijskimi programi pomembno prispevati k evropskemu visokošolskemu prostoru. Fokusna področja so naddisciplinarne teme »Izobraževanje v čezmejnih kontekstih«, »Kultura, identiteta, dediščina«, »Gospodarski in družbeni razvoj« in »Upravljanje naravnih virov«, ki so še posebej pomembne v čezmejnih regijah.

Edinstvena izobraževalna ustanova na ravni EU, ki bo spodbujala reševanje izzivov v obmejnih regijah

S financiranjem iz EU v okviru pobude o evropskih univerzah se mreža Across želi v naslednjih desetih letih in v prihodnosti razviti v ne le akademsko, temveč tudi družbeno referenco v Evropi. Kot evropska institucija želi mreža pokazati, kako lahko akademsko sodelovanje in prenos kulture, znanja, raziskav in tehnologije premaga ovire meja. Gre za globoko spremembo v smeri močne evropske identitete.

Integrativni učinek tega zglednega modela bo celovit in trajnosten, saj bodo sodelujoče univerze jutrišnje strokovnjake usposabljale na mednaroden in medkulturen način. Poudarek bo predvsem na iskanju rešitev za premagovanje izzivov v obmejnih regijah. Potreba po tem izhaja iz dejstva, da čeprav 30 odstotkov Evropejcev živi v obmejnih regijah in ustvari 30 odstotkov celotnega evropskega bruto domačega proizvoda, je visokošolsko izobraževanje v teh regijah težko dostopno. Poleg tega obstajajo še omejevalni gospodarski dejavniki, kot so razpoložljivost kvalificiranih delavcev ali razlike v zakonodaji. To kaže na primer študija Evropske unije.

Orodja za spopadanje s temi in mnogimi drugimi izzivi vključujejo razvoj skupnega digitalnega kampusa in oblikovanje študijskih programov, ki so že od začetka zasnovani na evropski ravni.

Avtor: Matthias Fejes

Kontakt

Andreja Leban, Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si