Asistent z doktoratom s področja onesnaženosti zraka (m/ž)

Datum objave: 5. 5. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistent z doktoratom s področja onesnaženosti zraka.
Rok za prijavo: do 26. 5. 2022.

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za raziskave atmosfere.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalno in razvojno delo na trenu in v laboratoriju, prav tako pa analizo podatkov in fizikalno/kemijsko analizo aerosolskih vzorcev. Delo bo vezano na projekte določanja virov onesnaženosti zraka in njihovih prispevkov k onesnaženju zraka s delci PM10 in PM2.5.

Skladno z izvolitvijo bo kandidat prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici, Fakultete za znanosti o okolju in/ali Fakultete za naravoslovje.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti s področja naravoslovnih ali družboslovnih znanosti iz področja merjenja onesnaženosti zraka,
  • izvolitev v naziv asistent ali ustrezati zahtevam za izvolitev v ta naziv,
  • izkušnje s terenskimi meritvami,
  • izkušnje z analizo velikih količin aerosolskih fizikalno-kemijskih podatkov,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si