Fakulteta za naravoslovje

Od kvarkov do galaksij
Študij astrofizike na Univerzi v Novi Gorici

Bodoči študenti

Študij fizike in astrofizike

  • Vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih in astrofizikalnih znanj
  • delo v okviru mednarodnih znanstvenih kolaboracij in observatorijev
  • brezplačen študij na prvi in drugi stopnji

Znanost o materialih

nov magistrski študijski program, ki ga za akademsko leto 2018/2019 pripravljamo s Kemijskim institutom iz Ljubljane

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Aktualne vsebine, raziskovalno delo, mednarodna vpetost in visoka zaposljivost
Študij na UNG

Študenti

Obiščite nas na facebooku

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Zasedanja Senata FN v 2018:
22.2., 26.4., 21.6., 6.9., 29.10., 20.12.

Rok za oddajo:
predlogov tem:
1 teden pred zasedanji Senata
vlog za habilitacijo:
2 tedna pred zasedanji Senata
študentskih prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Vpis

Vpis v višje letnike
Mednarodna izmenjava

Sodelavci

Gradiva

za predavatelje
za člane senata

Razpored sej senata

četrtek, 22. 2. 2018
četrtek, 26. 4. 2018
četrtek, 21. 6. 2018
četrtek, 06. 9. 2018
petek, 26. 10. 2018
četrtek, 20. 12. 2018