Fakulteta za naravoslovje

Od kvarkov do galaksij
Študij astrofizike na Univerzi v Novi Gorici

Bodoči študenti

Študij fizike in astrofizike

  • Vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih in astrofizikalnih znanj
  • delo v okviru mednarodnih znanstvenih kolaboracij in observatorijev
  • brezplačen študij na prvi stopnji

Znanost o materialih

od 2018/2019 nov magistrski študijski program skupaj s Kemijskim institutom iz Ljubljane

Izkušnje študentov o študiju na FN:

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Aktualne vsebine, raziskovalno delo, mednarodna vpetost in visoka zaposljivost
Študij na UNG

Univerza v Novi Gorici v sodelovanju z astronomsko revijo Spika postavlja prvi slovenski teleskop v Čilu!

V projektu GoChile bodo lahko naši študenti študijske smeri Fizika in astrofizika z daljinsko vodenim teleskopom na odlični lokaciji pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji in razvijali raziskovalne sposobnosti.

Prednosti projekta GoChile:

  • temno nebo
  • več kot 300 jasnih noči letno
  • zaradi časovnega zamika je izvedba opazovanj možna v dopoldanskem času
  • sodobna tehnična in programska oprema
  • stalna podpora izkušenega operaterja

Študenti

Obiščite nas na facebooku

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata FN

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata FN

Zasedanja Senata FN v 2020:
26.2., 22.4., 24.6., 2.9., 28.10., 20.12.

Vpis

Vpis v višje letnike
Mednarodna izmenjava

Pravila za preverjanje znanja na daljavo na UNG

slovenska
English

Sodelavci

Gradiva

za predavatelje
za člane senata

Zasedanja Senata FN v 2020

sreda, 26. 2. 2020
sreda, 22. 4. 2020
sreda, 24. 6. 2020
sreda, 2. 9. 2020
sreda, 28. 10. 2020
sreda, 20. 12. 2020

Rok za oddajo

predlogov tem:
1 teden pred zasedanji Senata FN
vlog za habilitacijo:
2 tedna pred zasedanji Senata FN
študentskih prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata FN