Fakulteta za naravoslovje

Od atomov do galaksij
Študij fizike, astrofizike in materialov na Univerzi v Novi Gorici

Bodoči študenti

Študij fizike in astrofizike

  • Vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih in astrofizikalnih znanj
  • *delo v okviru mednarodnih znanstvenih raziskav, laboratorijev in observatorijev
  • brezplačen študij na prvi stopnji

Znanost o materialih

od 2018/2019 nov magistrski študijski program skupaj s Kemijskim institutom iz Ljubljane

Izkušnje študentov o študiju na FN:

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Aktualne vsebine, raziskovalno delo, mednarodna vpetost in visoka zaposljivost
Študij na UNG

Univerza v Novi Gorici v sodelovanju z astronomsko revijo Spika postavlja prvi slovenski teleskop v Čilu!

V projektu GoChile bodo lahko naši študenti študijske smeri Fizika in astrofizika z daljinsko vodenim teleskopom na odlični lokaciji pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji in razvijali raziskovalne sposobnosti.

Prednosti projekta GoChile:

  • temno nebo
  • več kot 300 jasnih noči letno
  • zaradi časovnega zamika je izvedba opazovanj možna v dopoldanskem času
  • sodobna tehnična in programska oprema
  • stalna podpora izkušenega operaterja

Študenti

Obiščite nas na facebooku

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata FN

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata FN

Zasedanja Senata FN v 2021:
24.2., 21.4., 23.6., 1.9., 3.11., 22.12.

Vpis

Vpis v višje letnike
Mednarodna izmenjava

Pravila za preverjanje znanja na daljavo na UNG

slovenska
English

Sodelavci

Gradiva

za predavatelje
za člane senata

Zasedanja Senata FN v 2021

sreda, 24. 2. 2021
sreda, 23. 4. 2021
sreda, 23. 6. 2021
sreda, 1. 9. 2021
sreda, 3. 11. 2021
sreda, 22. 12. 2021

Rok za oddajo

predlogov tem:
1 teden pred zasedanji Senata FN
vlog za habilitacijo:
2 tedna pred zasedanji Senata FN
študentskih prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata FN