Fakulteta za naravoslovje

Od kvarkov do galaksij
Študij astrofizike na Univerzi v Novi Gorici

Bodoči študenti

Študij fizike in astrofizike

  • Vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih in astrofizikalnih znanj
  • delo v okviru mednarodnih znanstvenih kolaboracij in observatorijev
  • brezplačen študij na prvi stopnji

Znanost o materialih

nov magistrski študijski program, ki ga za akademsko leto 2018/2019 pripravljamo s Kemijskim institutom iz Ljubljane

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Aktualne vsebine, raziskovalno delo, mednarodna vpetost in visoka zaposljivost
Študij na UNG

Univerza v Novi Gorici v sodelovanju z astronomsko revijo Spika postavlja prvi slovenski teleskop v Čilu!

V projektu GoChile bodo lahko naši študenti študijske smeri Fizika in astrofizika z daljinsko vodenim teleskopom na odlični lokaciji pridobivali praktične izkušnje z astronomskimi opazovanji in razvijali raziskovalne sposobnosti.

Prednosti projekta GoChile:

  • temno nebo
  • več kot 300 jasnih noči letno
  • zaradi časovnega zamika je izvedba opazovanj možna v dopoldanskem času
  • sodobna tehnična in programska oprema
  • stalna podpora izkušenega operaterja

Študenti

Obiščite nas na facebooku

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Zasedanja Senata FN v 2020:
26.2., 22.4., 24.6., 2.9., 28.10., 20.12.

Rok za oddajo:
predlogov tem:
1 teden pred zasedanji Senata
vlog za habilitacijo:
2 tedna pred zasedanji Senata
študentskih prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Vpis

Vpis v višje letnike
Mednarodna izmenjava

Sodelavci

Gradiva

za predavatelje
za člane senata

Razpored sej senata

sreda, 26. 2. 2020
sreda, 22. 4. 2020
sreda, 24. 6. 2020
sreda, 02. 9. 2020
sreda, 28. 10. 2020
sreda, 18. 12. 2020