Fakulteta za naravoslovje

Od kvarkov do galaksij
Študij astrofizike na Univerzi v Novi Gorici

Volitve članov študentskega sveta 14.11.2019
Razpis
Lista kandidatov

Bodoči študenti

Študij fizike in astrofizike

  • Vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih in astrofizikalnih znanj
  • delo v okviru mednarodnih znanstvenih kolaboracij in observatorijev
  • brezplačen študij na prvi stopnji

Znanost o materialih

nov magistrski študijski program, ki ga za akademsko leto 2018/2019 pripravljamo s Kemijskim institutom iz Ljubljane

Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici

Aktualne vsebine, raziskovalno delo, mednarodna vpetost in visoka zaposljivost
Študij na UNG

Študenti

Obiščite nas na facebooku

Komisija za študijske zadeve

Zasedanja:
1 teden pred zasedanji Senata

Rok za oddajo prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Zasedanja Senata FN v 2018:
22.2., 26.4., 21.6., 6.9., 29.10., 20.12.

Rok za oddajo:
predlogov tem:
1 teden pred zasedanji Senata
vlog za habilitacijo:
2 tedna pred zasedanji Senata
študentskih prošenj in vlog:
2 tedna pred zasedanji Senata

Vpis

Vpis v višje letnike
Mednarodna izmenjava

Sodelavci

Gradiva

za predavatelje
za člane senata

Razpored sej senata

sreda, 20. 2. 2019
sreda, 24. 4. 2019
sreda, 19. 6. 2019
sreda, 04. 9. 2019
sreda, 24. 10. 2019
sreda, 18. 12. 2019