Podoktorski raziskovalec iz področja zgodovine umetnosti, znanosti in medijev (m/ž)

Datum objave: 12. 8. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje prosto delovno mesto podoktorskega raziskovalca iz področja zgodovine umetnosti, znanosti in medijev.
Rok za prijavo do: 20. 9. 2022

Iščemo kandidate, ki jih zanima podoktorsko raziskovalno delo na področju umetnosti, znanosti in medijev, na raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Uspešen kandidat bo deloval kot član Raziskovalni center za humanistiko v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju z neposredno vključenostjo v mednarodno raziskovanje.

Razpisujemo raziskovalno mesto, vezano na interdisciplinarni projekt v humanistiki, posvečen zgodovini identifikacije in prepoznavanja identitete. Izbrani kandidat bo raziskoval zgodovino umetnosti, znanosti in medijev, s posebnim poudarkom na estetiki, medijski arheologiji ter kritični rasni in spolni teoriji. Glavni jezik raziskave bo angleščina, vendar je zaželjeno tudi bralno razumevanje dveh od naslednjih jezikov: nemščine, francoščine, italijanščine, nizozemščine, madžarščine, slovenščine ali katerega koli drugega srednjeevropskega jezika.

Kandidati naj izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:

 • imajo doktorat znanosti,
 • sposobnost samostojnega dela,
 • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
 • dobro orientacijo na širšem področju humanistike in diskurza zgoraj navedenih področij,
 • so vešči komuniciranja v akademski angleščini,
 • dobro poznajo digitalne platforme, kot so Zoom, bibliografsko programsko opremo in WordPress ali
  podobne vrste programske opreme.

Uspešen kandidat bo morda pozvan, da občasno sodeluje pri promociji projekta v pedagoških programih in programih ozaveščanja javnosti.

Datum pričetka je 01.11.2022 (možen je zgodnejši datum začetka).
Zaposlitev ponujamo za polni delovni čas za določen čas 7 mesecev. V primeru razpoložljivosti dodatnega financiranja se lahko pogodba podaljša za krajši čas.

Prijava mora vsebovati:

 • življenjepis, vključno s seznamom objav, izkušenj z arhivskim raziskovanjem in/ali umetniškimi
  dosežki (navedite prosim vse vrzeli, vključno s starševskim ali drugim dopustom),
 • motivacijsko pismo z opisom prejšnjih delovnih izkušenj in dosežkov, ki so relevantni za zgornji opis,
 • vzorec pisanja v dolžini znanstvenega članka.

Gre za položaj enakih možnosti, pri čemer imajo prednost kandidati manjšinske pripadnosti.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 20.09.2022 na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijave je potrebno poslati kot eno samo prilogo k elektronski pošti v formatu PDF.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 620 8522 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si