Raziskovalni center za humanistiko

Področja raziskav v Raziskovalnem centru za humanistiko so literarne vede, digitalna humanistika, študiji spolov, študije migracij, manjšin in meja, zgodovine medijskih umetnosti, zgodovinske transformacije znanstvenih inštitucij in ekološka zavest na Slovenskem.