Raziskovalni center za humanistiko

The subaltern is all that is not elite, but the trouble with those kinds of names is that if you have any kind of political interest you name it in the hope that the name will disappear. That’s what class consciousness is in the interest of: the class disappearing. [...] If the subaltern can speak, thank God, the subaltern is not a subaltern any more. Gayatri Chakravorty Spivak

Aktualno

Interaktivni predstavitvi literarnozgodovinskih podatkov o avtoricah

Predstavitev v okvirih Delavnice izmenjave znanja “Women’s History: Research, Dissemination and the role of the Digital”, Nizozemska kraljeva nacionalna knjižnica, Haag, 29.–30. september 2015. Vizualizaciji sta nastali v okvirih projekta HERA “Potujoči teksti 1790–1914: transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih (TTT)” in v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. http://travellingtexts.huygens.knaw.nl/?p=724

O centru

Raziskave v okviru Raziskovalnega centra za humanistiko trenutno potekajo predvsem na področjih literarnih ved, umetnostne ter kulturne zgodovine.
Literarne vede

Ljudje

Seznam sodelavcev centra.
Beri naprej

Publikacije

Bibliografija skupine za obdobje 2010-2015.
Beri naprej