Asistent z doktoratom oziroma docent s področja psiholingvistike in eksperimentalnega jezikoslovja (m/ž)

Datum objave: 25. 8. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja psiholingvistike in eksperimentalnega jezikoslovja.

Rok za prijavo do: 12. 9. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo sodeloval pri razvoju poskusov z razumevanjem in tvorbo stavkov ter velikovzorčnih poskusov s sprejemljivostnimi sodbami v različnih slovanskih jezikih (npr. bolgarščina, ruščina, slovenščina), kot tudi pri statistični obdelavi pridobljenih rezultatov in pripravi člankov. Kandidat bo deloval v skupini, ki dela na projektu, ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Švicarska znanstvena fundacija in ga vodita prof. dr. Penka Stateva (U. v Novi Gorici) in prof. dr. Julie Franck (U. v Ženevi). Zaposlitev lahko vključuje tudi občasne administrativne zadolžitve in zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev bo ponujena možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 17. oktober 2022.

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat znanosti s področja eksperimentalnega jezikoslovja, psiholingvistike ali nevrolingvistike,
 • dobra podkovanost v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki ali kognitivnih znanostih,
 • sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini s prevzemanjem aktivne vloge pri organizaciji in izvajanju vedenjskih eksperimentov ter pridobivanju odraslih in otrok za sodelovanje v eksperimentih,
 • obvladovanje in izkazane izkušnje s sodobnimi statističnimi metodami za obdelavo podatkov (v programskem okolju R),
 • tekoče znanje enega ali več slovanskih jezikov (C1 ali C2) in angleščine,
 • izvrstne komunikacijske sposobnosti.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • raziskovalne izkušnje ali aktivno raziskovalno dejavnost in ambicije na relevantnih področjih jezikoslovja,
 • izkušnje s sodobnimi platformami za vedenjske poskuse in s pridobivanjem oseb za sodelovanje v spletnih poskusih.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"),
 • seznam objav,
 • kopija ene kandidatove reprezentativne objave,
 • dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Penka Stateva prek e-naslova penka. stateva@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si