Enake možnosti

Načrti za enakost spolov:
Načrt za enakost spolov - Politika enakosti spolov

Načrt za enakost spolov - izvedbena stategija 2021

Poročilo o enakosti spolov za leto 2021

Poročilo o enakosti spolov za obdobje od junija 2022 do decembra 2023Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja:

Pravila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju


Za podporo in pomoč žrtvam spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja so na Univerzi v Novi Gorici imenovane naslednje zaupne osebe:

Naloge zaupnih osebe so zlasti:

  • žrtvi nuditi psihosocialno oporo in pomoč,
  • se z žrtvijo zaupno pogovarjati, jo seznanjati z zanjo pomembnimi informacijami in jo podpirati pri iskanju ustreznih rešitev in ukrepov v času obravnave prijave spolnega ali drugega nadlegovanja ter trpinčenja,
  • biti na željo žrtve prisotna tudi pri neformalnem ukrepanju žrtve in/ali formalni obravnavi spolnega ali drugega nadlegovanja ter trpinčenja,
  • biti z žrtvijo v zaupnem odnosu, zato se o vsebini njunih pogovorov ne sme pogovarjati s tretjimi osebami, niti ne sme informacij, ki jih je pridobila v zaupnih pogovorih, brez privoljenja žrtve navajati v formalni obravnavi.

Koordinatorica za enake možnosti:
Tina Šček Krušec, univ. dipl. prav
E: equality@ung.si

Komisija za enake možnosti:

  • Prof. dr. Andreja Gomboc
  • Prof. dr. Peter Purg
  • Prof. dr. Katja Mihurko Poniž
  • Doc. dr. Blaž Belec