Prof. dr. Nataša Zabukovec Logar - prejemnica Preglove nagrade za izjemne znanstvene dosežke

Datum objave: 5. 9. 2022
Novice

2. septembra je na slovesnosti v Zagorju ob Savi Kemijski inštitut podelil letošnji Preglovi nagradi za izjemne dosežke na področju kemije in sorodnih ved ter doktorski štipendiji Janka Jamnika.

Foto: Jernej Stare
Foto: Jernej Stare

Med letošnjimi nagrajenci je tudi prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, vodja Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu in direktorica magistrskega študijskega programa Znanost o materialih Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici ter članica Senata Univerze.

Obrazložitev nagrade:
Prof. dr. Nataša Zabukovec Logar je vodja Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. Je mednarodno priznana znanstvenica na področju nanoporoznih materialov, kot so zeoliti in njim podobni materiali, ki so uporabni za sorpcijsko shranjevanje toplote in za okoljske aplikacije, kot so zajem CO2 in ostalih toplogrednih plinov.
Primer sorpcijskega shranjevanja toplote je reverzibilna vezava vode v trdne porozne materiale. Nagrajenka je razvila in okarakterizirala stabilni mikroporozni aluminofosfat z doslej najvišjo kapaciteto za tovrsten način shranjevanja energije. Podala je tudi vpogled v njegovo delovanje na atomskem nivoju.
Izboljšala je tudi delovanje granuliranega zeolita Y za shranjevanje toplote pri nižjih temperaturah aktivacije. Z uporabo posinteznih modifikacij je uspela izboljšati material in znižati temperaturo desorpcije za 10 do 30 °C. Gostota shranjevanja energije modificiranih materialov pa je bila v primerjavi z zeolitom X, ki se trenutno uporablja kot adsorbent, povečana za do 50 %.
Nagrajenka je izjemne dosežke dosegla tudi na področju inovativne priprave hidrotermično stabilnih kovinsko-organskih ogrodji, t.i. MOFov. Razvila je več kompozitnih materialov, sestavljenih iz MOFov in mezo- ali makro-porozne matrice, ki imajo bistveno izboljšano strukturno stabilnost pri izpostavljenosti vlagi. Ti materiali izkazujejo izjemno dobro dostopnost mikropor kljub njihovi kompozitni sestavi in imajo trajno sposobnost sorpcije CO2 v vlažnih pogojih.
O odmevnosti raziskovalnih dosežkov nagrajenke pričajo številna vabljena predavanja in objave v vrhunskih revijah s področja znanosti o materialih. Je članica odborov več strokovnih združenj. Opravlja tudi pomembno delo pri prenosu znanja na doktorske in podoktorske študente na Univerzi v Novi Gorici, kjer je direktorica magistrskega študijskega programa Znanost o materialih in članica Senata Univerze.

Prof. dr. Nataši Zabukovec Logar iskreno čestitamo!

Foto: Jernej Stare